8.5.2008 Lomakkeiden päivitys

ST 611.40 LOMAKE ”TARKASTUSPÖYTÄKIRJA. KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKKO” Tarkastuspöytäkirjalomakkeen asiasisältö täyttää Viestintäviraston määräyksen 25 E/2008 M, 11 §:ssä esitetyt, tarkastusasiakirjaa koskevat vaatimukset ja se on tarkoitettu verkon vaatimusten- ja määräystenmukaisuuden tarkastamiseen ja dokumentointiin.
 
Lomakkeeseen voi kirjata huoltomiehen tehtäväksi kuuluvat sähkö- ja tietojärjestelmien huoltoon ja ylläpitoon liittyvät päivittäis- ja viikoittaistehtävät. Esimerkki lomakkeen käyttötarkoituksesta on esitetty, ST- ohjeistossa 10. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, asuintalon huoltokirja sekä ST- ohjeistossa 14. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, toimitilakiinteistön huoltokirja.
 
Lomakkeeseen voi kirjata kohteen sähkö- ja tietojärjestelmät sekä aikatauluttaa ja jakaa järjestelmäosittain kohteen huoltoon ja ylläpitoon liittyvät tehtävät. Esimerkki lomakkeen käyttötarkoituksesta on esitetty, ST- ohjeistossa 10. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, asuintalon huoltokirja sekä ST- ohjeistossa 14. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, toimitilakiinteistön huoltokirja.
 
Lomakkeeseen voi kirjata järjestelmäosittain kohteen sähkö- ja tietojärjestelmien huoltoon ja ylläpitoon liittyvät ohjeet. Esimerkki lomakkeen käyttötarkoituksesta on esitetty, ST- ohjeistossa 10. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, asuintalon huoltokirja sekä ST- ohjeistossa 14. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, toimitilakiinteistön huoltokirja.
 
Lomaketta voi käyttää sähkö- ja tietojärjestelmien huoltoon ja ylläpitoon liittyvien tapahtumien kirjaamiseen. Esimerkki lomakkeen käyttötarkoituksesta on esitetty, ST- ohjeistossa 10. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, asuintalon huoltokirja sekä ST- ohjeistossa 14. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, toimitilakiinteistön huoltokirja.
 
Lomaketta voi käyttää sähkö- ja tietojärjestelmiin liittyvien tarkastustapahtumien kirjaamiseen. Esimerkki lomakkeen käyttötarkoituksesta on esitetty, ST- ohjeistossa 10. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, asuintalon huoltokirja sekä ST- ohjeistossa 14. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, toimitilakiinteistön huoltokirja.
 
ST 96.70.06 Lomake ”Asiakirjaluettelo” Lomaketta voi käyttää suunnitelma ym. asiakirjojen luettelointiin. Esimerkki lomakkeen käyttötarkoituksesta on esitetty, ST- ohjeistossa 10. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, asuintalon huoltokirja sekä ST- ohjeistossa 14. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, toimitilakiinteistön huoltokirja.