9.5.2008 PK-kansion päivitys

ST 53.21 ”Rakennusten jakelujärjestelmien maadoitukset ja potentiaalintasaukset”
Kortin tarkoituksena on selkeyttää sähköasennuksia koskevien standardien SFS 6000, Pienjännitesähköasennukset, ja SFS 6001, Suurjännitesähköasennukset, rakennusten sähköasennusten liitäntöjä, maadoituksia ja potentiaalintasauksia koskevia vaatimuksia. Kortissa on otettu huomioon standardisarjan SFS 6000 vuoden 2007 painos.

ST 53.24 ”Ohjeet kiinteistöjen johtojen mitoituksesta ja suojauksesta <1000 V”
Kortti sisältää perustietoa kiinteistöjen johtojen mitoituksesta ja suojauksesta sekä johdotuksien mahdollisimman turvallisesta ja taloudellisesta toteuttamisesta.

Ohjeita sähkölämmityksen mitoituksessa niin, että tehon mitoitus vastaa viranomaisten vaatimuksia ja hyvää käytäntöä. Kortti antaa kaavoina ja arvoina valmiuden tavallisimpien tapausten laskentaan. Lisäksi kortissa käsitellään lyhyesti rakennuksen energiaselvityksen vaatimuksia.

Ohjeita LED- valaistusjärjestelmien komponenttien valintaan, suunnitteluun, asentamiseen sekä käyttöön ja huoltoon liittyvistä asioista. Kortissa otetaan huomioon energiankulutus, EMC-ominaisuudet sekä johdotus ja suojaus.

Tämän ST-kortin tarkoituksena on määritellä asuinkiinteistön viestintäverkkojen infrastruktuuri, joka mahdollistaa nykyaikaiset ja mahdollisimman monet tulevat viestintäpalvelut asuinrakennuksissa. Rakennus voi olla kerrostalo, rivitalo tai pientalo. Viestintäverkko voi käsittää myös useamman rakennuksen. Kortista löytyy tietoa uusien verkkojen rakentamiseen sekä olemassa olevien viestintäverkkojen uudistamiseen.

Korttia sovelletaan ST-kortin 605.01 “Asuinkiinteistön viestintäverkot. Yleiskuvaus” mukaisten viestintäverkkojen asentamiseen. Kortissa annetaan ohjeet tietoliikennekaapeloinnin asentamisesta nousu- ja huoneistokaapeloinnissa, eri tyyppisten aluekaapelointien asentamisesta sekä antennijärjestelmän taloverkon asentamisesta. Kortti vastaa nykypäivän vaatimuksia sekä Viestintäviraston määräyksiä, 25E / 2008 M (1.4.2008) sekä 21 E / 2007 M (30.6.2007).

Kortissa esitetään talojakamon ja nousukaapeloinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä ohjeita, ST- kortin 605.01 ”Asuinkiinteistön viestintäverkot yleiskuvaus” mukaisissa viestintäverkoissa. Sisältö vastaa nykypäivän vaatimuksia sekä uusiutuneita Viestintäviraston määräyksiä, 25E / 2008 M (1.4.2008) sekä 21 E / 2007 M (30.6.2007).

Kortissa esitetään kotijakamon ja kotikaapeloinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä ohjeita, ST- kortin 605.01 ”Asuinkiinteistön viestintäverkot. Yleiskuvaus” mukaisissa viestintäverkoissa. Sisältö vastaa nykypäivän vaatimuksia sekä uusiutuneita Viestintäviraston määräyksiä, 25E / 2008 M (1.4.2008) sekä 21 E / 2007 M (30.6.2007).

ST 611.40 LOMAKE ”TARKASTUSPÖYTÄKIRJA. KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKKO” Tarkastuspöytäkirjalomakkeen asiasisältö täyttää Viestintäviraston määräyksen 25 E/2008 M, 11 §:ssä esitetyt, tarkastusasiakirjaa koskevat vaatimukset ja se on tarkoitettu verkon vaatimusten- ja määräystenmukaisuuden tarkastamiseen ja dokumentointiin.

Ohjeita kotien yleiskaapelointijärjestelmien suunnitteluun. Sisällössä on otettu huomioon kotien yleiskaapelointeja koskevan standardin EN 50173-4:2007 ja muiden asiaankuuluvien standardien sekä Viestintäviraston määräyksen 25 E/ 2008 M vaatimukset.

Lomakkeeseen voi kirjata huoltomiehen tehtäväksi kuuluvat sähkö- ja tietojärjestelmien huoltoon ja ylläpitoon liittyvät päivittäis- ja viikoittaistehtävät. Esimerkki lomakkeen käyttötarkoituksesta on esitetty, ST- ohjeistossa 10. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, asuintalon huoltokirja sekä ST- ohjeistossa 14. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, toimitilakiinteistön huoltokirja.

Lomakkeeseen voi kirjata kohteen sähkö- ja tietojärjestelmät sekä aikatauluttaa ja jakaa järjestelmäosittain kohteen huoltoon ja ylläpitoon liittyvät tehtävät. Esimerkki lomakkeen käyttötarkoituksesta on esitetty, ST- ohjeistossa 10. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, asuintalon huoltokirja sekä ST- ohjeistossa 14. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, toimitilakiinteistön huoltokirja.

Lomakkeeseen voi kirjata järjestelmäosittain kohteen sähkö- ja tietojärjestelmien huoltoon ja ylläpitoon liittyvät ohjeet. Esimerkki lomakkeen käyttötarkoituksesta on esitetty, ST- ohjeistossa 10. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, asuintalon huoltokirja sekä ST- ohjeistossa 14. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, toimitilakiinteistön huoltokirja.

Lomaketta voi käyttää sähkö- ja tietojärjestelmien huoltoon ja ylläpitoon liittyvien tapahtumien kirjaamiseen. Esimerkki lomakkeen käyttötarkoituksesta on esitetty, ST- ohjeistossa 10. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, asuintalon huoltokirja sekä ST- ohjeistossa 14. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, toimitilakiinteistön huoltokirja.

Lomaketta voi käyttää sähkö- ja tietojärjestelmiin liittyvien tarkastustapahtumien kirjaamiseen. Esimerkki lomakkeen käyttötarkoituksesta on esitetty, ST- ohjeistossa 10. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, asuintalon huoltokirja sekä ST- ohjeistossa 14. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, toimitilakiinteistön huoltokirja.

Lomaketta voi käyttää suunnitelma ym. asiakirjojen luettelointiin. Esimerkki lomakkeen käyttötarkoituksesta on esitetty, ST- ohjeistossa 10. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, asuintalon huoltokirja sekä ST- ohjeistossa 14. Sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet, toimitilakiinteistön huoltokirja.

Tiivis ja käytännönläheinen ST- käsikirja, joka vastaa EMC:tä koskeviin käytännön kysymyksiin. Kirja on tarkoitettu perustietolähteeksi erityisesti sähkö- ja telesuunnittelijoille, sähkö- ja teleurakoitsijoille, rakennuttajille sekä käytöstä ja ylläpidosta vastaaville.

ST-ohjeisto 15 ”Rakennusten energiatehokkuusvaatimusten soveltaminen sähköjärjestelmissä” Vuonna 2002 voimaan tuleen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2002/91/EY) tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä parantamalla rakennusten energiatehok-kuutta. Direktiivi koskee niin uudis- kuin korjausrakentamistakin. Ohjeistossa esitetään kuinka energiatehokkuusdirektiivissä esitettyjä energiatehokkuusvaatimuksia sovelletaan sähköjärjestelmien osalta.