8.5.2008 Sähkötekniset tietojärjestelmät päivitys

Tämän ST-kortin tarkoituksena on määritellä asuinkiinteistön viestintäverkkojen infrastruktuuri, joka mahdollistaa nykyaikaiset ja mahdollisimman monet tulevat viestintäpalvelut asuinrakennuksissa. Rakennus voi olla kerrostalo, rivitalo tai pientalo. Viestintäverkko voi käsittää myös useamman rakennuksen. Kortista löytyy tietoa uusien verkkojen rakentamiseen sekä olemassa olevien viestintäverkkojen uudistamiseen.
 
Korttia sovelletaan ST-kortin 605.01 “Asuinkiinteistön viestintäverkot. Yleiskuvaus” mukaisten viestintäverkkojen asentamiseen. Kortissa annetaan ohjeet tietoliikennekaapeloinnin asentamisesta nousu- ja huoneistokaapeloinnissa, eri tyyppisten aluekaapelointien asentamisesta sekä antennijärjestelmän taloverkon asentamisesta. Kortti vastaa nykypäivän vaatimuksia sekä Viestintäviraston määräyksiä, 25E / 2008 M (1.4.2008) sekä 21 E / 2007 M (30.6.2007).
 
Kortissa esitetään talojakamon ja nousukaapeloinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä ohjeita, ST- kortin 605.01 ”Asuinkiinteistön viestintäverkot yleiskuvaus” mukaisissa viestintäverkoissa. Sisältö vastaa nykypäivän vaatimuksia sekä uusiutuneita Viestintäviraston määräyksiä, 25E / 2008 M (1.4.2008) sekä 21 E / 2007 M (30.6.2007).
 
Kortissa esitetään kotijakamon ja kotikaapeloinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä ohjeita, ST- kortin 605.01 ”Asuinkiinteistön viestintäverkot. Yleiskuvaus” mukaisissa viestintäverkoissa. Sisältö vastaa nykypäivän vaatimuksia sekä uusiutuneita Viestintäviraston määräyksiä, 25E / 2008 M (1.4.2008) sekä 21 E / 2007 M (30.6.2007).
 
ST 611.40 LOMAKE ”TARKASTUSPÖYTÄKIRJA. KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKKO” Tarkastuspöytäkirjalomakkeen asiasisältö täyttää Viestintäviraston määräyksen 25 E/2008 M, 11 §:ssä esitetyt, tarkastusasiakirjaa koskevat vaatimukset ja se on tarkoitettu verkon vaatimusten- ja määräystenmukaisuuden tarkastamiseen ja dokumentointiin.
 
Ohjeita kotien yleiskaapelointijärjestelmien suunnitteluun. Sisällössä on otettu huomioon kotien yleiskaapelointeja koskevan standardin EN 50173-4:2007 ja muiden asiaankuuluvien standardien sekä Viestintäviraston määräyksen 25 E/ 2008 M vaatimukset.
 
Kortissa esitetään lyhyesti erilaisten talotekniikan hajautettujen tietojärjestelmien toteutukseen liittyviä perusominaisuuksia ja niissä käytettävien tiedonsiirtoprotokollien perustoimintoja.