6.5.2008 päivitys / Turva-alan tietokansio

Turva-alan tietokansiota on päivitetty toukokuun 2008 aikana.
 
Päivitys sisältää mm. uudistuksia seuraaviin asioihin:
 
Sisäasiainministeriön turvallisuusalan neuvottelukunnan työryhmän selvitys kameravalvonnan ohjeistuksesta, viranomaismääräyksistä ja lainsäädännöstä sekä ehdotukset kameravalvonnan käytännön toteuttamisen parantamiseksi.
 
Tämä PATUT -hankkeen tuloksena valmistunut opas on tarkoitettu yleistietolähteeksi julkisen sektorin ja kaupan alan työyhteisöille sekä kiinteistö-, sähkö- ja turvallisuusalojen asiantuntijoille. Oppaassa kuvataan, millä tavoin fyysisen väkivallan käyttöä on mahdollista ehkäistä palvelutyöpisteiden asiantuntevan suunnittelun, turvasuojausratkaisujen ja niiden ylläpidon keinoin.
 
 
Anna palautetta osoitteeseen:
 
Sähköinfo Oy
Veijo Kauppi
puh. (09) 5476 1308