26.5.2008 Päivitys/Sähköpätevyyden ylläpitokansio

Sähköpätevyyden ylläpitokansion tilaajille

Kansion tietosisältö on päivitetty
Päivityksessä on uusina teksteinä TUKESin tänä vuonna julkaisemat tiedotteet. Muut sivut ovat vanhojen jo olemassa olevien sivujen tietopäivityksiä.
 
Alla luettelo päivityksen sisällöstä:
 
OSA 1
 
OSA 2
-          Uusi Tukes-ohje S10 ilmestynyt
 
OSA 7
 
OSA 11