26.5.2008 Yksikkökustannuksia 2008/1 ilmestynyt

Ohjelma käytettävissä kohdassa  -> Ohjelmistotuotteet -> Sähköurakan yksikkökustannuksia.

Sähköurakan yksikkökustannuksia ohjelma on hyvä apuväline pienehköjen lisä- ja muutostöiden hinnoittelussa sekä erilaisten kustannusarvioiden laadinnassa.
Ohjelma tuo kustannussäästöjä sekä sähköurakoitsijalle että tilaajalle helpottamalla kustannusvaikutuksiltaan pienten mutta selvittelykustannuksiltaan suurten lisä- ja muutostöiden hallintaa.