14.8.2008 Verkostourakoitsijakansion päivitys

Arvoisa Verkostokansion tilaaja
 
Kesä on edennyt jo niin pitkälle, että on aika päivittää Verkostourakoitsijakansiota ja sen nettiversiota. Kansiota on edelleen kehitetty paremmaksi apuvälineeksi verkostourakoinnin parissa työskenteleville.
 
Olemme päivittäneet kansiota tiedoilla uuden tilaajavastuulain vaikutuksesta verkostourakointiin lisäksi kansioon on lisätty tietoa käytönjohtajana toimimisesta ja uusien ilmajohtostandardien vaikutuksesta asennusetäisyyksiin.
 

Jotta voimme yhdessä kehittää verkostourakoitsijoiden tärkeää tiedonhallinnan välinettä entistä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi, toivomme, että annatte palautetta kansion sisällöstä ja vinkkejä aiheista, joita toivotte kansiossa käsiteltävän. Palautetta voitte toimittaa Arto Karille, arto.kari@seti.fi