24.9.2008 Kunnossapito- ja käyttökansio -paketin päivitys

Sisäasiainministeriön asetuksessa SMa 805/2005 rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta edellytetään, että poistumisreittien valaistuksen toimintakunnossa pysyminen tulee varmistaa säännöllisellä kunnossapidolla.
Uudessa/päivitetyssä ohjekortissa käsitellään poistumisvalaistusjärjestelmien huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä kysymyksiä.

Päivitetyssä suunnitteluohjeessa on otettu huomioon digiaikaan siirtymisestä sekä Viestintäviraston uusiutuneesta määräyksestä 21 E/2007 M johtuvat asiat. Lisäksi korttiin on tehty muitakin ajankohtaisia tarkennuksia ja lisäyksiä.