24.9.2008 Lomakkeet päivitys

Lomake yhteystietojen kokoamiseen ja kirjaamiseen.

Lomake mittalaitetietojen dokumentointiin.

Pöytäkirjalomakkeen sisältöä on tarkennettu ja täydennetty.  Pöytäkirjalomake on tarkoitettu avuksi kulunvalvontajärjestelmän toteutuksesta vastaavan liikkeen tekemään oman työn tarkastukseen ja se sopii käytettäväksi myös vastaanottotarkastuksissa.
Pöytäkirjalomakkeen sisältöä on tarkennettu ja täydennetty. Pöytäkirjalomake on tarkoitettu avuksi rikosilmoitinjärjestelmän toteutuksesta vastaavan liikkeen tekemään oman työn tarkastukseen ja se sopii käytettäväksi myös vastaanottotarkastuksissa.

Uusi pöytäkirjalomake on kulunvalvontajärjestelmän kohdekohtaiseksi toteutusasiakirjaksi tarkoitettu pöytäkirjamalli.

Uusi pöytäkirjalomake on rikosilmoitinjärjestelmän kohdekohtaiseksi toteutusasiakirjaksi tarkoitettu pöytäkirjamalli.

Rakennusautomaatioasennusten ja kytkentätarkastusten dokumentointiin tarkoitettu lomake joka soveltuu oman työn tarkastuksen dokumentointiin ja käyttöönottotarkastuspöytäkirjojen liitteeksi