21.10.2008 Käyttö- ja myyntiyksiköiden virheellinen käyttö aiheuttaa ongelmia tuotetietojen toimitusketjussa

Sähkötarvikkeiden tuotetiedot välittyvät toimittajalta tukun kautta edelleen sähköurakoitsijoille. Urakoitsija saa järjestelmäänsä tuotetiedot tukkujen OVT-tiedostoista ja ristiriitaiset tiedot tuotteiden käyttö- ja myyntiyksiköissä sekä näiden muunnoskertoimissa johtavat virheellisiin toimituksiin ja ongelmiin urakkahinnoittelussa. Yksiköiden yhdenmukaisuus on erittäin tärkeää koko toimitusketjun tehokkuuden kannalta.

SSTL , STUL ja tukut selvittävät ja korjaavat parhaillaan olemassa olevien tuotteiden yksiköiden eroavaisuuksia.

Jotta yksikköongelmat voidaan jatkossa välttää, heti tuoteavauksen yhteydessä tulee kiinnittää huomiota oikeiden yksiköiden käyttöön.

 

Lue lisää yksiköiden käytöstä tästä tiedotteesta.