28.10.2008 / päivitys Turva-alan tietokansio

Päivitys turva-alan tietokansioihin
 
 
ST 663.41. KULUNVALVONTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA Pöytäkirjalomakkeen sisältöä on tarkennettu ja täydennetty. Pöytäkirjalomake on tarkoitettu avuksi kulunvalvontajärjestelmän toteutuksesta vastaavan liikkeen tekemään oman työn tarkastukseen ja se sopii käytettäväksi myös vastaanottotarkastuksissa.
 
ST 663.42. RIKOSILMOITINJÄRJESTELMIEN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA Pöytäkirjalomakkeen sisältöä on tarkennettu ja täydennetty. Pöytäkirjalomake on tarkoitettu avuksi rikosilmoitinjärjestelmän toteutuksesta vastaavan liikkeen tekemään oman työn tarkastukseen ja se sopii käytettäväksi myös vastaanottotarkastuksissa.
 
ST 663.44. KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA Uusi pöytäkirjalomake on kulunvalvontajärjestelmän kohdekohtaiseksi toteutusasiakirjaksi tarkoitettu pöytäkirjamalli.
 
ST 663.45. RIKOSILMOITINJÄRJESTELMÄN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA Uusi pöytäkirjalomake on rikosilmoitinjärjestelmän kohdekohtaiseksi toteutusasiakirjaksi tarkoitettu pöytäkirjamalli.
 
ST 96.48. POISTUMISVALAISTUSJÄRJESTELMÄN HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Sisäasiainministeriön asetuksessa SMa 805/2005 rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta edellytetään, että poistumisreittien valaistuksen toimintakunnossa pysyminen tulee varmistaa säännöllisellä kunnossapidolla.
Uudessa/päivitetyssä ohjekortissa käsitellään poistumisvalaistusjärjestelmien huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä kysymyksiä.
 
Anna palautetta osoitteeseen:
 
Sähköinfo Oy
Veijo Kauppi
puh. (09) 5476 1308
veijo.kauppi@sahkoinfo.fi