18.11.2008 Uusia ja päivitettyjä ST-kortteja ja lomakkeita

ST 00.05. ST-KORTISTON TIETORYHMITYS
Päivitetyssä kortissa kuvataan ST-kortiston kansiot, kirjat sekä muu ST-materiaali. Kortin tarkoituksena on helpottaa käyttäjiä löytämään hakemaansa tietoa sekä antaa kokonaiskäsitys asiasisällöstä.

ST 43.15.01. MUUTOSTYÖTARJOUS MT 98
Uusi lomake muutostyötarjouksen tekemiseen urakoissa, joissa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja, YSE 1998.

ST 43.16. SÄHKÖURAKAN LISÄTYÖT JA HINNOITTELU
Päivitetyssä kortissa kuvataan lisätyön YSE 1998:n mukainen määritelmä, lisätöistä sopiminen, hinnoittelu sekä erimielisyyksistä sopiminen.

ST 43.16.01. LISÄTYÖTARJOUS LT 98
Uusi lomake lisätyötarjouksen tekemiseen urakoissa, joissa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja, YSE 1998.

ST 51.20.01. MOOTTORIEN YLIVIRTASUOJAUKSEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA
Päivitetty moottorien ylivirtasuojauksen mittaus- ja testaustulosten (oman työn tarkastukseen) dokumentointiin tarkoitettu lomake.

ST 51.21.01. YHTEYSTIEDOT
Päivitetty lomake projektikohtaisten yhteystietojen dokumentointiin.

ST 51.21.02. MITTALAITTEET
Päivitetty lomake mittalaitetietojen dokumentointiin.

ST 51.21.05. KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Päivitetty sähkölaitteistojen käyttöönottotarkastuspöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi kokonaisuuksien käyttöönottotarkastusten dokumentointiin ja se täyttää oikein käytettynä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 517 §:in 3 ja 4 vaatimukset sekä EMC-direktiivistä aiheutuvat lisävaatimukset. Pöytäkirjan yksityiskohtainen täyttöohje sekä perustietoa mittauksista on liitteenä.

ST 51.21.06. RYHMÄJOHTOTASON KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Uusi ryhmäjohtotason käyttöönottotarkastuspöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi laajemman version (ST 51.21.05) sijasta pienten korjaus-, muutos- tai laajennustöiden sekä osakokonaisuuksien käyttöönottotarkastusten dokumentointiin ja se täyttää oikein käytettynä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 517 §:in 3 ja 4 vaatimukset sekä EMC-direktiivistä aiheutuvat lisävaatimukset. Pöytäkirjan yksityiskohtainen täyttöohje sekä perustietoa mittauksista on liitteenä.


ST 51.29. MAATALOUDEN TUOTANTORAKENNUSTEN SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT
Päivitetty ohjekortti maatalouden tuotantorakennusten sähkölaitteistojen suunnitteluun ja rakentamiseen.

ST 51.76. SUOJAUS SÄHKÖLAITTEISTON AIHEUTTAMAN LÄMMÖN VAIKUTUKSILTA
Päivitetyssä ohjekortissa annetaan ohjeita siitä, kuinka sähköasennukset on toteutettava, jotta sähkölaitteen läheisyydessä olevat ihmiset, eläimet, toiset sähkölaitteet ja muut kiinteät laitteet sekä rakennus- ja rakennemateriaalit voitaisiin suojata johtimien, kaapeleiden ja sähkölaitteiden lämpenemisen tai lämpösäteilyn
vaikutuksilta.

ST 95.11. HALTIJAN SÄHKÖTURVALLISUUSVASTUUT SÄHKÖ- JA PELASTUSTOIMEN LAITTEISTA
Päivitetyssä kortissa esitetään velvoitteet ja vastuut, jotka koskevat sähköturvallisuuslainsäädännön perusteella sähkölaitteiston haltijaa.

ST 662.40. PALOILMOITINJÄRJESTELMÄN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA
Päivitetty lomake on tarkoitettu paloilmoitinjärjestelmän kohdekohtaisen toteutuspöytäkirjan laatimiseen.

ST 662.42. PALOILMOITINJÄRJESTELMÄN KAAPELOINNIN TARKASTUS- JA MITTAUSPÖYTÄKIRJA
Uusi pöytäkirjalomake on tarkoitettu paloilmoitinjärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä todettava ennen paloilmoitinkeskukseen liittämistä.

ST 673.10. VANHAINKOTIEN JA PALVELUTALOJEN POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT. SUUNNITTELUOHJE
Päivitetty kortti on tarkoitettu apuvälineeksi suunniteltaessa viesti-, hälytys-, avunpyyntö- tai muita palvelujärjestelmiä vanhainkoteihin, palvelutaloihin ja muihin vastaaviin tiloihin tai toimintaympäristöihin. Kortissa keskitytään pääosin kuulon ja näön heikkenemisen huomioon ottamiseen järjestelmäsuunnittelussa.

ST 673.11. POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT. SUUNNITTELUOHJE
Päivitetty kortti on tarkoitettu apuvälineeksi suunniteltaessa kutsu-, viesti-, hälytys- tai avunpyyntöjärjestelmiä eli yhteiseltä nimeltään potilasturvallisuusjärjestelmiä terveyskeskuksiin, sairaaloihin tai muihin vastaaviin toimintaympäristöihin.

ST 673.40. TARKASTUSPÖYTÄKIRJA. VANHAINKOTIEN, PALVELUTALOJEN JA SAIRAALOIDEN POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT
Päivitetty tarkastuspöytäkirjalomake on tarkoitettu apuvälineeksi järjestelmät asentaneen liikkeen tekemään oman työn tarkastukseen ja se sopii käytettäväksi myös vastaanottotarkastuksissa.

ST 730.01. ASENNUS- JA KYTKENTÄTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Päivitetty lomake erilaisten järjestelmien asennus- ja kytkentätarkastusten (oman työn tarkastuksen) dokumentointiin. 

ST 711.09. RAKENNUSAUTOMAATIOURAKAN URAKKARAJALIITE. SOVELTAMISOHJE
Uusi urakkarajaliitteen soveltamisohje perustuu yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaiseen urakointimenettelyyn. Ohjetta voidaan käyttää ja soveltaa pienehköissä uudis- ja saneeraushankkeissa sekä erillisissä rakennusautomaatiojärjestelmä¬hankinnoissa.

ST-KÄSIKIRJA 12. ANTENNIJÄRJESTELMÄT
Kirjan uusitussa, 4. painoksessa on otettu huomioon digitaalisten antennijärjestelmien erityispiirteet ja perinteistä yhteisantennijärjestelmää täydentävät ratkaisut, kuten IPTV. Laajasti käsitellään myös optisia kuituja ja niiden käyttöä osana tv¬jakelujärjestelmiä. Kirjassa on käytännön tietoa antennijärjestelmän rakenteesta, suunnittelusta, asennuksesta, dokumentoinnista ja ylläpidosta.