18.11.2008 Yhteenveto vuoden 2008 ST kortiston jakeluista

Tämän vuoden aikana on ST-täydennysjakelujen yhteydessä toimitettu asiakkaille yksi uusi ja kolme päivitettyä ST-käsikirjaa, kaksi uutta ST-ohjeistoa sekä 23 uutta ja 43 päivitettyä ST-korttia. ST-aineiston uudistusten ja päivitysten pääpaino on ollut yleiskaapelointi- ja SFS 6000 -standardien muuttumisen, kiinteistön sisäjohtoverkkomääräyksen (25 E/2008 M) muuttumisen sekä antennijärjestelmän digiuudistusten kuvaamisessa. Projektien laadunvalvontaa, määräysten ja standardien noudattamista, hyvää toiminta- ja asennustapaa sekä oman työn tarkastamista tukevien lomakkeiden kehittäminen ja julkaiseminen ovat myös olleet hyvin merkittävässä roolissa.


Vuoden 2009 täydennysjakelut toimitetaan asiakkaille helmi-, touko-, syys- ja marraskuussa. ST-aineiston päivittämisen ja uudistamisen pääpaino tulee olemaan mm. seuraavissa asioissa:
• standardin SFS 6000 ja kiinteistön sisäjohtoverkkoa koskevan määräyksen 25E soveltamiseen opastavien uudistusten ja päivitysten jatkaminen
• sähkönimikkeistöä käsittelevän aineiston päivittäminen S2010:n mukaiseksi
• paloturvallisuutta koskevien ohjeiden päivittäminen
• rakennusautomaation kuntotutkimusta koskevan aineiston julkaiseminen
• kiinteistökohtaisia energialähteitä ja niiden liittämistä kuvaavan ST-kortin julkaiseminen
• projektien laadunvalvontaa, määräysten ja standardien noudattamista, hyvää toiminta- ja asennustapaa sekä oman työn tarkastamista tukevien lomakkeiden kehittäminen ja vaiheittainen julkaiseminen.