18.12.2008 päivitys / Sähköalan tietokansio


Sähköalan tietokansion verkkosivut on päivitetty.

Päivityksessä on vuoden vaihteessa voimaan tuleva valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta. Asetuksella annetaan vaatimuksia työpaikoilla käytettäville koneille ja muille työvälineille turvallisen käytön ja toimintakunnon varmistamiseksi. Asetuksessa määrätään myös "pätevyysvaatimuksia" tiettyjen laitteiden käytölle mm. ajoneuvonostureille, trukkeille ja henkilönostimille. Se tarkoittaa sitä että, esimerkiksi trukkien ja henkilönostinten kuljettajilla on 1.1.2009 lähtien oltava työnantajan kirjallinen lupa asianomaisen laitteen kuljettamiseen ja käyttöön. Myös nostolaitteiden tarkastuksiin on tulossa muutoksia tarkastuksen suorittajille asetettujen "pätevyysvaatimusten" uusilla vaatimuksilla, tosin annettujen siirtymäaikojen puitteissa.

Perinteiseen tapaan päivitykseen sisältyvät sähköturvallisuusviranomaisen TUKESin uudet ajankohtaistiedotteet sähköalan ammattilaisille sekä päivitys tarkastajaluetteloon.

OSA 0
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ
 
TURVATEKNIIKAN KESKUS:
 
 

Anna palautetta osoitteeseen:

Sähköinfo Oy
Veli-Pekka Vitikka
puh. (09) 5476 1601
veli-pekka.vitikka@sahkoinfo.fi