12.1.2009 Verkkotuotteiden käyttäjäkyselystä

Verkkotuotteiden käyttäjille tehtiin vuoden 2008 lopulla käyttäjäkysely www.sahkoinfo.fi/verkkotuotteet  palvelusta. Kyselyjä lähetettiin 2190 ja kyselyyn vastasi 169 henkilöä.

Tyypillisesti palvelua käytetään viikoittain tai muutama kerran kuukaudessa. Lähes jokainen käytti palvelua toimistolla ja sen lisäksi myös kotona käyttäjiä oli lähes kolmannes. Käytetyimpiä dokumentteja ovat lomakkeet ja ST -kortit.

Kysyttäessä löytyykö tarvittava dokumentti helposti, vastaajat jakautuivat selkeästi kahteen ryhmään. Enemmistö 56,2% löysi tarvittavan dokumentin jokseenkin helposti ja 43,8% oli jonkinlaisia vaikeuksia löytää haluamaansa. Käytetyin hakutapa on vapaatekstihaku ja luokitteluhauista suosituimmat ovat tuote- ja nimikkeistöhaku. Hiukan yllättävästi usean eri hakutekijöiden käyttö jäi varsin vähäiseksi.

Varsin positiivista palautetta saivat päivityksistä ilmoittaminen sähköpostilla, omien yrityslogojen lisäys mahdollisuus lomakkeisiin ja suosikit kansion käyttö.

Eniten kritiikkiä saivat eri hakutavat ja salasanan vaihtuminen. Koko käyttäjäkyselyn pdf-muodossa saat näkyviin tästä.