20.2.2009 Uusia ja päivitettyjä ST-kortteja ja lomakkeita

ST 43.15. SÄHKÖURAKAN MUUTOSTÖIDEN HINNOITTELUOHJE

Päivitetyssä ohjekortissa kuvataan muutostyön YSE 1998 mukainen määritelmä, muutostyövelvollisuudet, töistä sopiminen, hinnoittelu ym. sekä erimielisyyksistä sopiminen.

ST 51.03. SÄHKÖTYÖTURVALLISUUSVAATIMUSTEN HUOMIOON OTTAMINEN RAKENNUSTEN SÄHKÖASENNUKSISSA

Päivitetyssä kortissa annetaan ohjeita sähkötyöturvallisuusstandardin
huomioon ottamisesta sähkösuunnittelussa ja dokumentoinnissa,
asennuksissa sekä huolto-, korjaus- ja käyttötöissä.

ST 51.34. TILAPÄISET SÄHKÖASENNUKSET NÄYTTELY- JA ESITYSTILOISSA

Päivitetyssä kortissa annetaan ohjeita näyttelyissä, esityksissä tai vastaavissa käytettävien tilapäisten sähköasennusten suunnitteluun, asennukseen sekä käyttöön ja kunnossapitoon.

ST 51.35. RAKENNUSTYÖMAAN SÄHKÖVERKON SUUNNITTELU

Päivitetty kortti sisältää ohjeita rakennustyömaan sähköverkkoa suunnittelevalle.


ST 51.37. SÄHKÖASENNUKSET PIENVENESATAMISSA

Uudessa kortissa annetaan ohjeita huviveneiden liittämiseen tarkoitettujen venesatamien sähköasennusten suunnittelusta, asennuksesta sekä käytöstä ja kunnossapidosta.

ST 51.38. SÄHKÖ- JA TELEASENNUKSET LEIRINTÄALUEILLA

Uudessa kortissa annetaan ohjeita sellaisten leirintäalueiden sähköasennusten suunnittelusta, asennuk¬sesta sekä käytöstä ja kunnossapidosta, jotka on tarkoitettu matkailuajoneuvojen (matkailuperävaunut ja -autot) tai teltoissa olevien sähkölaitteiden syöttämiseen.

ST 53.34. JAKOKESKUSTEN SUUNNITTELUSSA JA VALMISTUKSESSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA

Ensisijaisesti rakennusten jakokeskusten suunnittelua ja hankintaa ohjeistava kortti on päivitetty voimassa olevien standardien mukaiseksi.

Kortissa on lueteltu jakokeskusten rakenteita sekä osittain suunnittelua ja hankintaa koskevat standardit. Lisäksi on esitetty lisäohjeita jakokeskuksia koskevien standardien soveltamiseen esimerkiksi keskuksen sisäisten nolla- (N), suoja- (PE) ja PEN-piirien liittämiseen, mitoitukseen ja keskuksen merkintöihin sekä käyttö- ja kunnossapitotoimenpiteisiin.

ST 53.35. JAKOKESKUSTEN ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO

Kortin asennusvalmiuteen ja asennukseen liittyvät ohjetekstit on tarkennettu.

ST 55.21. SAUNOJEN SÄHKÖLAITTEET JA ASENNUKSET

Päivitetyssä kortissa käsitellään saunojen sähkölaitteiden ja asennusten suunnitteluun ja asennuksiin liittyviä asioita, kuten sauna- ja sähkökiuastyypit, lämmitystehon mitoittaminen sekä kiukaan valinta, sijoitus ja asentaminen.

ST 98.52. YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT. KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO

Päivitetyssä kortissa on otettu huomioon muuttuneet standardit sekä viestintäviraston määräyksen (25 E/2008 M) uudistuminen.

ST 95.58. SOPIMUS SÄHKÖLAITTEISTON SIVUTOIMISESTA KÄYTÖN JOHTAMISESTA

Päivitetty sähkölaitteiston käytön johtamisen sopimuslomake on kohdennettu sivutoimisesta käytön johtamisesta sopimiseen.

ST 605.03.01. TALOJAKAMON KYTKENTÄKORTTI

Uusi talojakamoiden kytkentöjen dokumentointiin tarkoitettu lomake. Lomakkeen käyttöesimerkki on kortin ST 605.03 liitteenä.


ST 605.03.02. KOTIJAKAMON KYTKENTÄKORTTI

Uusi kotijakamoiden kytkentöjen dokumentointiin tarkoitettu lomake. Lomakkeen käyttöesimerkki on kortin ST 605.03 liitteenä.

ST 605.03.03. JAKAMON KYTKENTÄKORTTI

Uusi jakamoiden (kerros- ym.) kytkentöjen dokumentointiin tarkoitettu lomake. Lomakkeen käyttöesimerkki on kortin ST 605.03 liitteenä. Jakamon voi nimetä lomakkeella.

ST 665.40. KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄN KAAPELOINNIN TARKASTUS- JA MITTAUSPÖYTÄKIRJA

Uusi pöytäkirjalomake on tarkoitettu kulunvalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä todettava ennen järjestelmäkeskuksiin liittämistä

ST 730.03. RAKENNUSAUTOMAATIOTOTEUTUKSEN PROJEKTINHALLINTA

Uusi tarkastuspöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi rakennus-automaatiotöiden esimerkiksi järjestelmittäin (IV-koje, lämpökeskus jne.) tehtävien itselleluovutustarkastusten dokumentointiin.

ST 736.00. RAKENNUSAUTOMAATIOTOTEUTUKSEN PROJEKTINHALLINTA

Uudessa ohjekortissa kuvataan rakennusautomaatiototeutuksen projektinhallintaa sekä toteutukseen liittyvää toteuttajan omaa valvontaa ja sen dokumentointia. Ohjeet on tarkoitettu automaatiourakoitsijoille, rakennuttajille ja automaatiojärjestelmän käyttöönotosta, tarkastuksista ja vastaanotosta vastaaville henkilöille. Kortissa kuvattu projektinhallinta ja -valvonta soveltuu parhaiten rakennusautomaation uudis- ja saneeraushankkeisiin, joissa rakennusautomaatiourakka on pääurakan sivu- tai aliurakkana.

KORJAUS ST-OHJEISTOON 15. RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUSTEN SOVELTAMINEN SÄHKÖJÄRJESTELMISSÄ

Kohdan 3.2 kaksi ensimmäistä kappaletta (sivuilla 13 ja 14) sekä lähdeaineisto on päivitetty.