25.2.2009 Lausunnolla 2.3.2009 saakka

Uusi lomakekortti ST 51.21.07. Suurjännitelaitteiston käyttöönottotarkastuspöytäkirja.

Mikäli olet kiinnostunut antamaan lausunnon, ota yhteys Pentti Härköseen, sähköposti pentti.harkonen@sahkoinfo.fi, puhelin 09-54761309