19.5.2009 Uusia ja päivitettyjä ST-kortteja ja lomakkeita

ST 13.32. KÄYTTÖPIIRUSTUSTEN (LOPPUPIIRUSTUSTEN) LAATIMISOHJEITA
Uusi ohjekortti sisältää ohjeita tarkepiirustusten laadintaan ja muokkaamiseen käyttöpiirustuksiksi.

ST 43.15.01. MUUTOSTYÖTARJOUS MT98
Päivitetty lomake muutostyötarjouksen tekemiseen urakoissa, joissa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja, YSE 1998.

ST 51.21.07. SUURJÄNNITELAITTEISTON KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS¬PÖYTÄKIRJA
Uusi pöytäkirja on tarkoitettu käytettäväksi 1–20 kV:n suurjännitelaitteistojen käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjana ja se soveltuu myös sellaisen työkokonaisuuden käyttöönottoon, johon kuuluu suurjänniteverkkoon liittyvä osa pienjännitejohdosta.

ST 55.33. AURINKOENERGIAA HYÖDYNTÄVÄT LAITTEET JA NIIDEN LIITTÄMINEN RAKENNUKSEN SÄHKÖNJAKELUJÄRJESTELMÄÄN
Uudessa kortissa tarkastellaan aurinkoenergiajärjestelmiä sekä annetaan ohjeita niiden liittämisestä rakennuksen sähkönjakeluverkkoon.

ST 70.12. S2010-NIMIKKEISTÖ. SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT SEKÄ TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT
Uusi sähkönimikkeistö on kiinteistön sähköteknisten järjestelmien järjestelmäperusteisesti laadittu luokittelu. S2010 noudattaa pääperiaatteiltaan S2000-nimikkeistöä, mutta siihen on tehty muutoksia, täydennyksiä ja uudistuksia.

ST 98.57. KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄT. KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO
Ohjekortti on päivitetty vastaamaan kovaa vauhtia kehittyvän järjestelmän tämänhetkisiä käyttö-, ylläpito- ja huoltovaatimuksia.

ST 601.01. TELEKAAPELIT KAUTTA AIKOJEN
Uudessa kortissa on esitetty katsaus telekaapeleihin, joita Suomessa on asennettu aiempien vuosikymmenien aikana. Kortissa esitellään metallijohtimisia televerkon kaapeleita, valokaapeleita, tietoverkon kaapeleita ja antenniverkon koaksiaalikaapeleita. Sekä operaattoreiden verkoissa että kiinteistöjen sisäverkoissa on edelleen käytössä näitä kaapeleita eri aikakausilta. Kaapeleiden rakenteet ja materiaalit edustavat oman aikakautensa teknologiaa. Kortissa on esitelty lyhyesti tyypillisimmät eri aikakausien kaapelityypit aikajärjestyksessä vanhimmista uusimpiin.

ST 631.41. ÄÄNENTOISTO- JA KUULUTUSJÄRJESTELMÄN KAAPELOINNIN TARKASTUS- JA MITTAUSPÖYTÄKIRJA
Uusi pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä todettava ennen järjestelmäkeskuksiin ja -laitteisiin liittämistä.

ST 662.41. PALOILMOITTIMEN ASENNUSTODISTUS
Lomake on päivitetty vastaamaan uudistunutta paloilmoitinohjeistoa.

ST 663.40. KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Päivitetty lomake on tarkoitettu käytettäväksi kameravalvontajärjestelmän toteutuksesta vastaavan liikkeen tekemään oman työn tarkastukseen ja se sopii myös vastaanottotarkastuksissa käytettäväksi.

ST 664.30. KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄT. ASENNUSOHJE
Ohjekortti on päivitetty vastaamaan kovaa vauhtia kehittyvän järjestelmän tämänhetkisiä asennusvaatimuksia.

ST 681.43. YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT. ASENNUKSEN LAATUSUUNNITELMALOMAKE
Yleiskaapelointijärjestelmän laatusuunnitelmalomaketta on päivitetty/kehitetty asiakas-sekä koulutuspalautekommenttien perusteella mm. lomakkeen käytettävyyttä parantamalla.

ST 701.57. JOHDOTTOMIEN TIEDONSIIRTOVERKKOJEN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSAUTOMAATIOSSA
Uusi ohjekortti kiinteistön rakennusautomaation johdottoman verkon suunnitteluun ja ylläpitoon. Kortti on tarkoitettu ohjeeksi kiinteistön automaation johdottoman verkon hankintaan, suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon osallistuville.

ST 711.04. RAKENNUSAUTOMAATIOURAKAN VALVONTA- JA VASTAANOTTOMENETTELYOHJEITA
Ohjekortissa kuvataan rakennusautomaatiojärjestelmien rakentamiseen liittyvän vastaanottomenettelyn eri vaiheita ja se on tarkoitettu automaatiosuunnittelijoille, rakennuttajille ja automaatiojärjestelmän käyttöönotosta, tarkastuksista sekä vastaanotosta vastaaville henkilöille. Kortissa määritelty vastaanottomenettely soveltuu parhaiten sellaisiin uudis- ja saneeraushankkeisiin, joissa pääpaino on rakennusautomaation rakentamisessa.

ST-OHJEISTO 1. PALOILMOITTIMEN SUUNNITTELU, ASENNUS, HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 2009
Uudistettua ohjeistoa noudattamalla vähintään normien vaatimukset toteutuvat. Ohjeisto sisältää nyt mm. paloilmoitinjärjestelmän ylläpito-osuuden.