2.6.2009 Päivitys / Sähköalan tietokansio

Sähköalan tietokansion verkkosivut on päivitetty.
 
Päivityksessä on tällä kertaa muutoksia sähkömarkkina- ja viestintämarkkinalainsäädäntöön. Tähän täydennykseen on saatu kaikki sähköasennusmääräysten tulkinnat vastaamaan voimassa olevaa standardisarjan SFS 6000 viimeistä painosta. Perinteiseen tapaan päivitykseen sisältyvät sähköturvallisuusviranomaisen TUKESin uudet ajankohtaistiedotteet sähköalan ammattilaisille sekä päivitys tarkastajaluetteloon. TUKES on uusinut vuoden alussa hissejä koskevat ohjeensa. Hissien tarkastusta koskevassa ohjeessa keskeisin muutos on tarkennettu rajanveto sovellettavista määräyksistä peruskorjatun ja uuden hissin välillä. Huoltoa koskevassa ohjeessa muutokset ovat huolto-ohjelman laadinnassa, jossa nyt viitataan huolto-ohjeiden tekemistä koskevaan standardiin SFS-EN 13015.