13.8.2007 Sähköinfon verkkotuotesivut uudistettu

Sähköinfo Oy:n julkaisemia tietokansioita, kortistoja ja ohjelmistotuotteita voi nyt käyttää uusilta verkkotuotesivuilta www.sahkoinfo.fi/verkkotuotteet. Keväällä 2006 käynnistetty mittava uudistus tuo huomattavia parannuksia verkkotuotteiden käytettävyyteen. Kehitystyön keskeisenä tavoitteena on ollut vastata käyttäjien esittämiin tarpeisiin, joita Sähköinfo selvitti kahdella käyttäjätutkimuksella sekä useilla käyttäjähaastatteluilla.

Uusilla verkkosivuilla on kaksi käyttöliittymää. Julkiset sivut sisältävät tuotteiden ja verkkopalvelun yleistiedot, ajankohtaistiedot ja julkaisujen selailumahdollisuuden otsikkotasolla.

Varsinaista tiedon hakua ja käyttöä varten on kehitetty erillinen käyttöliittymä, jonka tilaaja avaa käyttäjätunnuksillaan. Tunnukset syötettyään käyttäjälle avautuu hakunäkymä, jossa haku on mahdollista rajata aiempaa tarkemmin. Tietoa voi hakea S2000 –sähkönimikkeistön mukaan, elinkaaren, aihehaun (esim. kuntotutkimus), halutun julkaisuajanjakson tai vapaan tekstihaun mukaan. Haun voi kohdistaa joko rajattuna (esim. ST-kortisto) tai kaikkiin verkossa käytettäviin tuotteisiin. Käyttäjä näkee kaikki hakutulokset ja pääsee suoraan avaamaan ne julkaisut, joihin hän on tilannut käyttöoikeudet.

Palautteen antaminen onnistuu nyt julkaisukohtaisesti ja palaute ohjautuu suoraan Sähköinfon nimeämälle henkilölle. Lomakepalvelun hyödyntäminen tehostuu täytettävillä ja tallennettavilla lomakkeilla. Uusiin ja päivitettyihin julkaisuihin tutustuminen helpottuu, koska ajankohtaispalstalta ja asiakasviesteistä pääsee linkillä suoraan julkaisuun.

Uudistus koskee kaikkia Sähköinfon verkossa käytettäviä tuotteita, joita ovat ST-kortisto, Sähköalan tietokansio, Verkostourakoitsijakansio, Turva-alan tietokansiot, Sähköpätevyyden ylläpitokansio, Sähköalan työsuhdekansio, verkkolomakkeet ja Sähköurakan yksikkökustannuksia–ohjelma.

Lisätiedot Juha Grönlund (09) 5476 1306, juha.gronlund@stul.fi ja Timo Rasimus (09) 5476 1311, timo.rasimus@stul.fi.