11.9.2009 Päivitys/ Sähköpätevyyden ylläpitokansio

Sähköpätevyyden ylläpitokansiota on päivitetty

Päivitettyinä ovat

Luettelo voimassa olevista määräyksistä

Turvatekniikan keskus - TUKES

TUKES sähköturvallisuustiedotteet

Sähköasennuksia koskevat turvallisuusvaatimukset

Luettelo ST-korteista

Luettelo laitoksista ja tarkastajista

 

...

uusi Teleasennukset käytännössä - kirja löytyy myös kansiosta!