7.10.2009 Päivitys / Turva-alan tietokansio

Turva-alan tietokansiota on päivitetty lokakuun 2009 aikana.
Päivitys sisältää mm. uudistuksia seuraaviin asioihin:

Asetukset

ST-kortisto
Uusi ohjekortti sisältää ohjeita tarkepiirustusten laadintaan ja muokkaamiseen käyttöpiirustuksiksi.

ST 662.50. Palovaroittimet.
Kortti on päivitetty vastaamaan uusiutuneita asetuksia ja määräyksiä: Valtioneuvoston asetus palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista 291/2009,  Sisäasiainministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta 239/2009 sekä Ympäristöministeriön määräys 30.6.2008, Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa E1.

663.39 Murtoilmaisujärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja
Pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi murtoilmaisujärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä todettava ennen järjestelmään liittämistä.

ST 664.40. Kameravalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja.
Uusi pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi kameravalvontajärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä todettava ennen järjestelmäkeskuksiin ja -laitteisiin liittämistä.

ST 70.12. S2010-NIMIKKEISTÖ. SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT SEKÄ TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT
Uusi sähkönimikkeistö on kiinteistön sähköteknisten järjestelmien järjestelmäperusteisesti laadittu luokittelu. S2010 noudattaa pääperiaatteiltaan S2000-nimikkeistöä, mutta siihen on tehty muutoksia, täydennyksiä ja uudistuksia.

ST 730.04. Rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja.
Uusi pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä todettava ennen järjestelmäkeskuksiin ja -laitteisiin liittämistä.

Anna palautetta osoitteeseen:  
Sähköinfo Oy
Veijo Kauppi
puh. 09 5476 1308