16.11.2009 Päivitys / Sähköalan tietokansio

Sähköalan tietokansion verkkosivut on päivitetty.
Päivitys sisältää muutoksia sähkömarkkina- ja viestintämarkkinalainsäädäntöön. Perinteiseen tapaan päivitys sisältää sähköturvallisuusviranomaisen TUKESin uudet ajankohtaistiedotteet sähköalan ammattilaisille sekä tällä kertaa myös kylmäalalle suunnattuja tiedotteita, joissa tietoa uusista kiristyvistä vaatimuksista kylmäalan töihin, joihin sisältyvät myös ilmalämpöpumppuihin liittyvät asennustyöt. TUKESin päivittämät ohjeet S5 ja S10 ovat myös mukana. Alkukesällä voimaan tullut rakennustyön turvallisuudesta annettu asetus (205/2009), jolla korvattiin aikaisempi 1994 annettu päätös, on liitteineen kansiossa.