20.11.2009 Uusia ja päivitettyjä ST-kortteja ja lomakkeita

ST 13.28. Yleisohjeita sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien dokumentoinnista
Päivitetyssä ohjekortissa esitetään dokumentteihin kohdistuvat yleiset vaatimukset ja annetaan esimerkkejä dokumentointiin liittyvistä kohdekohtaisista vaatimuksista. Erikoislaitteisiin (hissit, nosturit jne.), erikoistiloihin tai ohjelmistoihin liittyvää dokumentointia ei käsitellä.

ST 51.21.08. Kontrollprotokoll. Ibruktagning av elinstallation
Ruotsinkielinen versio käyttöönottotarkastuspöytäkirjan laajasta versiosta, ST 51.21.05.

ST 58.08. Valonlähteiden ominaisuudet
Päivitettyyn korttiin on koottu käytännönläheistä tietoa yleisesti valaistustarkoitukseen käytettävien lamppujen ominaisuuksista, käyttötavoista sekä säätömahdollisuudesta. Lisäksi on esitetty EuP-direktiivin vaikutukset lamppujen saatavuuteen lähivuosina 2009–2015. Nopeasti muuttuva tekninen kaavio- ja taulukkotieto, joka on esimerkiksi valmistajien verkkosivuilta helposti saatavissa, on jätetty tietoisesti pois.

ST 96.70.05. Kiinteistöä koskevat tarkastukset
Uusi lomakemalli kiinteistöhuollon tapahtumien kirjaamiseen.

ST 96.70.06. Asiakirjaluettelo
Uusi lomakemalli esimerkiksi dokumentointiasiakirjojen luettelointiin projektin ja elinkaaren eri vaiheissa.

ST 605.01. Asuinkiinteistön viestintäverkot. Yleiskuvaus
Asuinkiinteistön viestintäverkkoja kuvaava kortti on päivitetty vastaamaan Viestintäviraston määräyksen 25 E/2008 M tarkennettuja perusteluja, MPS 25/7.5.2009.

ST 605.04. Asuinkiinteistön viestintäverkot. Talojakamo ja nousukaapelointi
Asuinkiinteistön viestintäverkkojen talojakamoa ja nousukaapelointia kuvaava kortti on päivitetty vastaamaan Viestintäviraston määräyksen 25 E/2008 M tarkennettuja perusteluja, MPS 25/7.5.2009.

ST 605.05. Asuinkiinteistön viestintäverkot. Kotijakamo ja kotikaapelointi
Asuinkiinteistön viestintäverkkoja kodissa tai asunnossa kuvaava kortti on päivitetty vastaamaan Viestintäviraston määräyksen 25 E/2008 M tarkennettuja perusteluja, MPS 25/7.5.2009.


ST 663.39. Murtoilmaisujärjestelmän kaapeloinnin tarkastus- ja mittauspöytäkirja
Uusi pöytäkirjalomake on tarkoitettu käytettäväksi murtoilmaisujärjestelmän kaapeloinnin tarkastusten ja mittausten dokumentointiin. Kaapeloinnin asennuksen jälkeen sen kunto ja vaatimustenmukaisuus on yleensä todettava ennen järjestelmäkeskuksiin ja -laitteisiin liittämistä.

ST 681.01. Laitteiden tehonsyöttö yleiskaapeloinnin parikaapelia käyttäen
Uudessa ST-kortissa annetaan perustiedot ja ohjeet tehon¬syöttötekniikoista, joita käytetään yleiskaapelointiin liitetyn laitteen tehonsyöttöön parikaapelia käyttäen. Kortti koskee standardisarjan EN 50173 mukaisia yleiskaapeloinnin pari¬kaapelointeja. Perustietojen lisäksi kortissa esitetään näkö¬kohtia ja annetaan ohjeita kyseisiin tehonsyöttötekniikoihin liittyvästä suunnittelusta ja asennuksesta.

ST 681.02. Optisten liittimien puhtaus ja kunto sekä niiden tarkastus
Uusi kortti sisältää ohjeita optisen liittimen sekä adapterin puhtauden tarkastuksesta, liitinpään kunnon tarkastuksesta ja puhdistuksesta sekä tarkastuksen ja puhdistuksen merkityksestä taustatietoineen. Lisäksi kortissa esitetään tarkastuskriteerit sekä vaatimukset tarkastuksissa käytettäville välineille.

ST 701.60. Kenttäväylätekniikka
Uudessa kortissa esitetään lyhyesti talotekniikassa käytettäviin hajautettuihin tietojärjestelmiin ja niiden tiedonsiirtoon liittyviä perusominaisuuksia, jotka on tiedostettava ja otettava huomioon järjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa.

ST 711.15. Ohjelmistojen dokumentointi
Uudessa kortissa esitetään yleisohjeita talotekniikan tietoteknisten järjestelmien ohjelmistojen dokumentoinnin laadintaan ja laitoskohtaisten ohjelmistojen toteutuksen suunnitteluun.

ST-käsikirja 13. Kameravalvontajärjestelmät
Päivitettyyn käsikirjaan on koottu kameravalvontajärjestelmän keskeisimmät perustiedot, toteutusperiaatteet, aihepiiriä käsittelevät lait sekä keskeisimmät säädökset, määräykset, ohjeet ja standardit. Kirjan pääosa muodostuu järjestelmän rakennetta, suunnittelua, asennusta, dokumentointia ja ylläpitoa kuvaavasta käytännön tietopaketista.