04.12.2009. ST-kortisto päivittyy

Sähkötietokortiston täydennysjakelujen yhteydessä on kuluvana vuonna toimitettu kaksi päivitettyä ST-käsikirjaa, kaksi päivitettyä ST-ohjeistoa sekä 29 uutta ja 28 päivitettyä ST-korttia.

Uudistuksissa ja päivityksissä on pääpaino kohdistunut mm. sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien dokumentointiin liittyvään ohjeistukseen, projektien laadunvalvontaan sekä määräysten ja standardien noudattamista, hyvää toiminta- ja asennustapaa sekä oman työn tarkastamista tukevaan aineistoon. Lisäksi on tehty muutoksia SFS 6000:n sekä kiinteistön sisäjohtoverkkomääräyksen (25 E/2008 M) määräysperustelujen (MPS 25) muutoksista johtuen. Tietoteknisten järjestelmien jatkuva kehittyminen, uusi S2010-nimikkeistö, kuitukaapeliasennukset, kehittyvä yleiskaapelointijärjestelmä, energiatehokkuus, uudistuvat sähköenergiamittaukset sekä mikrotuotannon liittäminen rakennuksen sähkönjakelujärjestelmään ovat olleet hyvin merkittävässä roolissa kuluvan vuoden uudistuksissa.

Vuoden 2010 täydennysjakelut toimitetaan helmi-, touko-, syys- ja marraskuussa. Päivitysten ja uudistusten pääpaino tulee olemaan mm. S2010-nimikkeistön huomioonottaminen julkaisuissa ja nimikkeistöön pohjautuvien uudistettujen sähköselostusohjeiden ja -esimerkkien perusaineiston julkaiseminen. Lisäksi tullaan julkaisemaan mm. energiatehokkaita ratkaisuja esittelevää ja optisiin liityntäverkkoihin liittyvää aineistoa.