30.12.2009 Matkakustannusten korvaukset ja sosiaalikustannukset 2010

Verovapaat päivärahojen enimmäismäärät ovat 2010 seuraavat:

kokopäiväraha 36 euroa ja osapäiväraha 16 euroa

Ateriakorvaus on 9 euroa ja kilometrikorvaus oman auto käytöstä on edelleen 45 senttiä/km
Lisätietoa vero.fi

Sähkö- ja teleurakoitsijoijaliitto STUL ry:n laskema keskimääräinen sosiaalikustannusprosentti 1.1.2010 alkaen on 74,3

Lisätietoa sosiaalikustannusprosentin laskentaperusteista liiton sivuilta www.stul.fi

Ecom -ohjelmistojen käyttäjät voivat ladata "Tarjouslaskentaoletukset " Evom Ovet hinnastopalvelusta.