24.2.2010 Uusia ja päivitettyjä ST-kortteja ja lomakkeita

ST 51.15. JOHTOKANAVAJÄRJESTELMÄT. RAKENNE, SUUNNITTELU JA ASENNUS
Päivitetyssä ohjekortissa annetaan ohjeita johtokanavajärjestelmien suunnittelusta, asennuksesta, valinnoista ja dokumentoinnista.

ST 51.50.10. SAVUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ. SUUNNITTELU
Päivitetyssä ohjekortissa käsitellään rakennusten sähköisesti ohjattujen savunhallintajärjestelmien suunnittelua. Rakennus, johon savunhallinta tulee järjestää, voi olla teollisuus-, toimitila-, kauppa- ja liikerakennus tai asuinrakennus. Kyseessä voi olla myös muu rakennus tai tila (kuten maanalainen tila). Kortissa annettuja ohjeita voi soveltaa sekä uudisrakennusten että saneerattavien rakennusten savunhallintajärjestelmien suunnitteluun.

ST 51.50.30. SAVUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ. ASENNUS
Uudessa kortissa käsitellään savunhallintalaitteiden asennusta sekä asennuksiin liittyviä tarkastuksia.

ST 59.10. TURVAVALAISTUS JA POISTUMISTIEOPASTEET. SUUNNITTELU
Ohjekorttia on päivitetty mm. standardin SFS 6000 tarkennusten osalta.

ST 59.11. TURVAVALAISTUS JA POISTUMISTIEOPASTEET. ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO
Ohjekorttia on päivitetty mm. standardin SFS 6000 tarkennusten osalta.

ST 59.11.01 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA. TURVAVALAISTUS JA POISTUMISTIEOPASTEET
Uusi käyttöönottotarkastuspöytäkirja turvavalaistus- ja poistumisopasteasennusten käyttöönottotarkastusten dokumentointiin.

ST 96.31.01. SAVUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ. KÄYTTÖ JA KUNNOSSAPITO
Ohjekortti päivitetty vastaamaan ajankohdan vaatimuksia.

ST 96.48. POISTUMISVALAISTUSJÄRJESTELMÄN HUOLTO JA KUNNOSSAPITO
Ohjekortti päivitetty vastaamaan ajankohdan vaatimuksia.

ST 97.01. ASUINHUONEISTON JA -RAKENNUSTEN SÄHKÖASENNUSTEN KUNNOSSAPITOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Päivitetty asuinhuoneiston ja -rakennusten sähköasennusten kunnossapitotarkastuspöytäkirja sekä ohjeet vapaaehtoisen tarkastuksen suorittamiseksi. Tarkastuksen tarkoituksena on selvittää asunnon kiinteiden sähköasennusten turvallisuus. Kunnossapitotarkastus suositellaan tehtäväksi esimerkiksi asuntokaupan yhteydessä tai sellaisissa tilanteissa, joissa asunnon sähköasennusten kunto halutaan selvittää jostain muusta syystä.

ST 98.10. YHTEISANTENNIJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUSOHJE
Ohjekorttia on päivitetty digiaikaan soveltuvaksi.

ST 98.30. ANTENNIJÄRJESTELMÄN TALOVERKON KUNNOSTUS
Ohjekorttia on päivitetty digiaikaan soveltuvaksi.

ST 621.03. PIENTALON ANTENNIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
Päivitetyssä ohjekortissa annetaan ohjeita pientalon antennijärjestelmän digiajan suunnittelusta ja toteutuksesta.

ST 621.10. YHTEISANTENNIJÄRJESTELMÄT. TEKNINEN SUUNNITTELUOHJE
Ohjekorttia on päivitetty mm. jakoverkon vaimennusarvojen osalta.

ST-KÄSIKIRJA 30. SÄHKÖTEKNISIÄ TAULUKOITA
Päivitetty sähkö- ja telealan ”yleisteos”.