6.4.2010 Päivitys / Sähköalan tietokansio

SÄHKÖALAN TIETOKANSIO ON PÄIVITETTY

TUKES on julkaissut uusia tiedoteitta. Ammattilaistiedotteessa on nostettu esille TUKESn tietoon tulleet käyttöönotettujen sähköasennusten vakavat turvallisuuspuutteet, joista sähkötöiden johtajille on annettu sanktiot. Tämän tasoiset laiminlyönnit turvallisuuden varmentamisessa eivät varmasti johdu tiedon puutteesta, vaan enemmänkin tekijöiden välinpitämättömistä asenteista sähköturvallisuuteen. Vakavien tapausten osalta TUKES on harkitsemassa reaktiokeinojen tehostamista. Myös Pedersören kuolemaan johtaneen sähkötapaturman valmistuneessa selvityksessä todettiin useita sähkötyöturvallisuusmääräysten laiminlyöntejä, jotka eivät nekään johtune ammattilaisten tiedonpuutteesta. Näiden asioiden kuntoon saaminen yritystasolla on helposti toteutettavissa käyttämällä päivitettyä "ohjetta" sähköturvallisuuden oma-arvioinnista. Onko sähköasennusten tekijöiden ja niistä vastaavien syytä katsoa peiliin? Positiivisiakin asioita sähköturvallisuuden osalta tiedotteista löytyy - markkinavalvonnassa löydettiin 2009 edellisvuotta vähemmän huomautettavaa.

Edellisen päivityksen jälkeen ei uusia määräyksiä ole annettu sähköturvallisuuslainsäädännön perusteella. Muutoksia on kuitenkin tulossa lähiaikona, sillä sähköalan töistä annetun päätöksen muutosasetuksen valmistelu on jo loppusuoralla ja se annettaneen vielä ennen kesälomia. Viestintämarkkinalainsäädäntöä, johon tuntuu muutoksia tulevan joka päivityksessä, on päivitetty ajan tasalle. Myös muita aikaisempien tekstien ajan tasalle saattamisia sisältyy tähän päivitykseen.

OSA 00
 
OSA 01
 
OSA 02
 
OSA 03
 
OSA 04
 
OSA 06
 
OSA 08
 
OSA 09