3.6.2010 Uusia ja päivitettyjä ST-kortteja ja lomakkeita

ST 21.32. RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUSTEN
HUOMIOONOTTAMINEN SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUSSA

Uudessa ohjekortissa esitetään näkemyksiä energiatehokkuusvaatimusten huomioonottamisesta rakennusten sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä suunniteltaessa.


ST 51.90. SÄHKÖAUTOJEN LATAAMINEN JA LATAUSPISTEIDEN TOTEUTUS
Uudessa kortissa käsitellään keskeisimmät sähköauton lataamiseen liittyvät järjestelmät. Kortin keskeisimpiä asioita ovat sähköauton ominaisuudet, akkujen lataustavat ja latausjärjestelmän kaapeloinnin periaatteet.


ST 52.35.01. UPS-LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT
Uudessa kortissa esitetään perustietoa UPS-laitteiden ja -järjestelmien tekniikoista.


ST 52.35.02. UPS-LAITTEELLA VARMENNETUN SÄHKÖNJAKELUJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
Uuden kortin tarkoituksena on opastaa suunnittelijoita sekä rakennuttaja- ja käyttäjäorganisaation asiantuntijoita päätymään oikeisiin valintoihin UPS-jakelujärjestelmän suunnittelussa.


ST 95.59. KÄYTÖN JOHTAJAN LOMAKKEET
Sähköisesti helppokäyttöisempi versio Käytön johtajan tarkastuslistoista
(ST-ohjeisto 12)


ST 95.60.01. SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN SEKÄ TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSOPIMUS
Uudistettu lomake sähköenergian jakelu- ja käyttö- sekä tietoteknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapitosopimuksen laadintaan sekä sähkölaitteiston käytön johtajan tehtävistä sopimiseen.


ST 95.60.03. SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN SEKÄ TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN HUOLTO JA KUNNOSSAPITO. TEHTÄVÄLUETTELO
S2010-nimikkeistön mukaiseksi uudistettu huolto- ja kunnossapitosopimukseen liitettävä tehtäväluettelo.

ST 96.31.30. SAVUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ. KUNNOSSAPITO-OHJELMA
Uusi savunhallintajärjestelmän kunnossapito-ohjelman laatimiseen tarkoitettu lomake.


ST 96.31.40. SAVUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ. HUOLTOPÄIVÄKIRJA
Uusi savunhallintajärjestelmän huoltopäiväkirjan laatimiseen tarkoitettu lomake.


ST 98.17. RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUSOHJE
Uutta ohjekorttia voidaan soveltaa sellaisenaan rakennusautomaatiojärjestelmien kuntotutkimuksen suorittamiseen ja siinä annetaan ohjeita rakennusautomaatio-järjestelmän kuntotutkimuksen sisällön, menetelmien, tavoitetason ja tulosten esittämisen määrittelyyn ja toteutukseen.


ST 98.44. RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUSPÖYTÄKIRJA
Uusi ST-lomake rakennusautomaatiojärjestelmien kuntotutkimuksen dokumentointiin.


ST 98.44.01. RAKENNUSAUTOMAATION KUNTOTUTKIMUS. KÄYTTÄJÄKYSELYLOMAKE, YLEIS- JA ASUINKIINTEISTÖT
Uusi ST-lomake käyttäjäkyselyjen toteuttamiseen rakennusautomaatiojärjestelmien kuntotutkimuksen yhteydessä.


ST 98.44.02. RAKENNUSAUTOMAATION KUNTOTUTKIMUS. KÄYTTÄJÄKYSELYLOMAKE, TOIMITILAKIINTEISTÖT
Uusi ST-lomake käyttäjäkyselyjen toteuttamiseen rakennusautomaatiojärjestelmien kuntotutkimuksen yhteydessä.


ST 98.50. ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUSTEN HUOMIOONOTTAMINEN RAKENNUSTEN SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISTENJÄRJESTELMIEN KÄYTÖSSÄ JA KUNNOSSAPIDOSSA
Uudessa ohjekortissa esitetään näkemyksiä energiatehokkuusvaatimusten huomioonottamisesta rakennusten sähkö- ja tietoteknisten järjestelmiä käytössä ja kunnossapidossa.


ST 621.31. YHTEISANTENNIJÄRJESTELMÄT. MAADOITUS- JA POTENTIAALINTASAUS
Ohjekorttia on päivitetty mm. standardien ja voimassa olevien määräysten mukaiseksi.


ST 715.00. TAAJUUSMUUNTAJAKÄYTÖT. YLEISTÄ
Uusi taajuusmuuttajia ja taajuusmuuttajakäyttöjä esittelevä yleistietokortti joka on suunnattu mm. kiinteistöjen ylläpidosta ja kehittämisestä vastaaville sekä LVI,- sähkö- ja rakennusautomaatiosuunnittelijoille.


ST-OHJEISTO 1. PALOILMOITTIMEN SUUNNITTELU, ASENNUS, HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 2009 (5., uudistettu p.)
Paloilmoitinohjeiston uudistettu painos, joka sisältää paljon pieniä tarkennuksia.


ST-OHJEISTO 12. KÄYTÖN JOHTAJAN TARKASTUSLISTAT (2., uudistettu p.)
Käytön johtajan tarkastuslistojen uudistettu painos.


ST-OHJEISTO 16. PLANERING, INSTALLATION, SERVICE OCH UNDERHÅLL AV BRANDLARMANLÄGGNING 2009
ST-ohjeisto 1 ruotsinkielisenä.