9.9.2010 Uusia ja päivitettyjä ST-kortteja ja lomakkeita

ST 42.10. AS.OY:N JA OSAKKAAN KUSTANNUS- JA VASTUURAJAT SÄHKÖISTYKSEN KORJAUSRAKENTAMISESSA
Kortti on päivitetty vastaamaan uudistettua, 1.7.2010 voimaan astunutta asuntoosakeyhtiölakia (22.12.2009/1599).

ST 51.50.40. SAVUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ. ASENNUSTODISTUS
Uudella asennustodistuksen laadintaan tarkoitetulla lomakkeella savunhallintajärjestelmän asentanut liike voi varmistaa, että  savunhallintalaitteisto on asennettu suunnitelmien mukaan ja järjestelmän toimivuus palotilanteessa on varmistettu riittävillä testauksilla, koelaukaisuilla ja savukokeilla.

ST 52.35.03. UPS-JÄRJESTELMÄN ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO
Uudessa kortissa on tietoa UPS-järjestelmien erityispiirteistä, jotka on otettava huomioon suunniteltaessa ja toteutettaessa järjestelmien asennusta sekä käyttöönottoa.

ST 52.35.04. UPS-JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Uusi UPS-laitteiden ja -järjestelmien käyttöönottotarkastuspöytäkirjalomake.

ST 70.21. SÄHKÖKESKUSTEN YLEISET TOIMITUSOHJEET JA VAATIMUKSET
Uuteen hankinta- ja toimitusohjeeseen on koottu S2010-nimikkeistön mukaiseen sähköenergian pääjakelujärjestelmään, S22, kuuluvien jakokeskusten hankintaan ja toimitukseen liittyvät asiat. Ohje on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä sähköselostuksen kanssa, selostuksen viitemateriaalina.

ST 70.22. VALAISINTEN YLEISET TOIMITUSOHJEET JA VAATIMUKSET
Uuteen hankinta- ja toimitusohjeeseen on koottu S2010-nimikkeistön mukaiseen valaistusjärjestelmään, S25, kuuluvien valaisimienhankintaan ja toimitukseen liittyvät asiat. Ohje on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä sähköselostuksen kanssa, selostuksen viitemateriaalina.

ST 70.30. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN. SELOSTUKSEN YLEINEN OSA
Uusi selostuksen yleisen osan esimerkki.
HUOM: Selostusesimerkkejä ei julkaista painettuina.

ST 70.31.03. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN. S22, SÄHKÖENERGIAN PÄÄJAKELU
Uusi selostusesimerkki sähköenergian pääjakelujärjestelmästä.
HUOM: Selostusesimerkkejä ei julkaista painettuina.

ST 70.31.06. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN. S25, VALAISTUSJÄRJESTELMÄT
Uusi selostusesimerkki valaistusjärjestelmästä.
HUOM: Selostusesimerkkejä ei julkaista painettuina.

ST 96.32. UPS-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO
Uudessa ohjekortissa esitetään toimenpiteitä, joilla UPS-laitteiden jatkuva, häiriötön toiminta ja varmennustaso turvataan sekä säilytetään alkuperäisellä tasolla.

ST 97.02. SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUSSOPIMUS
Uusi lomake sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntotutkimuksesta sopimiseen.

ST 98.11. ASUINKIINTEISTÖN SISÄVERKON KUNTOTUTKIMUSOHJE
Ohjekortti on päivitetty vastaamaan ajankohdan määräyksiä ja vaatimustasoa.

ST 98.41. ASUINKIINTEISTÖN SISÄVERKON KUNTOTUTKIMUSPÖYTÄKIRJA
Pöytäkirjalomake on päivitetty vastaamaan ajankohdan määräyksiä ja vaatimustasoa.

ST 605.10. ASUINKIINTEISTÖN TIETOVERKKO, TARJOUSPYYNNÖN LÄHTÖTIETOLOMAKE
Lomake on päivitetty vastaamaan ajankohdan määräyksiä ja vaatimustasoa.

ST 681.43. YLEISKAAPELOINNIN LAATUSUUNNITELMA
Lomake on päivitetty vastaamaan voimassa olevia standardeja sekä määräyksiä.

ST 715.10. TAAJUUSMUUTTAJAKÄYTÖT RAKENNUSAUTOMAATIOSSA. SUUNNITTELU
Ohjekorttiin on päivityksen yhteydessä lisätty mm. energiatehokkuuteen liittyviä asioita.