19.11.2010 Uusia ja päivitettyjä ST-kortteja

ST-kortiston täydennysjakelu 4/2010

Kuluva vuosi alkaa lähestyä loppuaan ja vuoden viimeinen täydennysjakelu on valmistunut. Tämänkertainen jakelu sisältää päivitetyn ST-ohjeiston sekä 12 uutta ja 5 päivitettyä ST-korttia.  Täydennysjakelujen yhteydessä on tänä vuonna toimitettu asiakkaille yksi päivitetty ST-käsikirja, 3 päivitettyä ja yksi uusi ST-ohjeisto sekä 36 uutta ja 26 päivitettyä ST-korttia.

ST-aineiston uudistuksissa ja päivityksissä on pääpaino kohdistunut mm. sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien selostusaineiston, energiatehokkuutta käsittelevän aineiston sekä järjestelmien kuntotutkimusta käsittelevän aineiston uudistamiseen. Myös tietoteknisten järjestelmien jatkuva kehittyminen, uusi S2010-nimikkeistö sekä taajuusmuuttajia ja UPS-järjestelmiä käsittelevän aineiston uudistaminen ovat olleet hyvin merkittävässä roolissa kuluvan vuoden aikana.

Vuoden 2011 täydennysjakelut toimitetaan helmi-, touko-, syys- ja marraskuussa. Päivitysten ja uudistusten pääpaino tulee olemaan mm. S2010-nimikkeistön huomioonottaminen julkaisuissa ja nimikkeistöön pohjautuvien uudistettujen sähköselostusohjeiden ja -esimerkkien perusaineiston julkaiseminen. Lisäksi tullaan julkaisemaan kaapeleiden ja johtojärjestelmien paloturvallisuutta käsittelevää aineistoa sekä aineistoa optisiin liityntäverkkoihin liittyen.
 

ST 43.10. TIEDOT YRITYKSESTÄ JA SEN TARJOAMISTA PALVELUISTA
Uusi lomake on tarkoitettu palvelujen tarjoamista koskevan lain (1166/2009) edellyttämien oma-aloitteisesti annettavien perustietojen ilmoittamista varten. Lain mukaan
tietojen on oltava saatavilla joko yrityksen toimitiloissa, internetsivuilla tai esitteissä.

ST 51.21.05. KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan laajaan versioon on lisätty oma kohta palovaroittimien tarkastuksista.

ST 51.21.06. KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA RYHMÄJOHTOTASON SÄHKÖASENNUKSILLE
Pöytäkirjaan on lisätty oma kohta palovaroittimien tarkastuksista.

ST 51.30. K- JA S1- LUOKAN TERÄSBETONISTEN VÄESTÖNSUOJIEN SÄHKÖ- JA VIESTINTÄLAITTEET SEKÄ ASENNUKSET
Kortti on päivitetty vastaamaan Sisäasiainministeriön asetuksen 1385/2006 sekä Viestintäviraston määräysten 21 E/2007 M ja 25 E/2008 M ohjeita, vaatimuksia ja
suosituksia.

ST 70.30. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN. SELOSTUKSEN YLEINEN OSA
Uusi selostuksen yleisen osan esimerkki.

ST 70.31.03. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN. S22, SÄHKÖENERGIAN PÄÄJAKELU
Uusi selostusesimerkki sähköenergian pääjakelujärjestelmästä.

ST 70.31.06. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN. S25,  VALAISTUSJÄRJESTELMÄT
Uusi selostusesimerkki valaistusjärjestelmästä.

ST 611.47. VDSL2 SISÄVERKKOTEKNIIKKANA
Uusi kortti laajakaistayhteyksissä yleistyvästä VDSL2-tekniikasta.

ST 662.40. PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA
Toteutuspöytäkirja on päivitetty vastaamaan uudistettua paloilmoittimen suunnittelu-, asennus-, huolto- ja kunnossapito-ohjeistoa.

ST 621.12. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN. T110, ANTENNIJÄRJESTELMÄ
Uusi selostusesimerkki antennijärjestelmästä
.
HUOM: Esimerkki julkaistaan ainoastaan kortiston sähköisessä versiossa.

ST 631.12. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN. T120, ÄÄNENTOISTO- JA KUULUTUSJÄRJESTELMÄ
Uusi selostusesimerkki äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmästä.
HUOM: Esimerkki julkaistaan ainoastaan kortiston sähköisessä versiossa.

ST 681.12. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN. T130, YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT (TOIMITILAKIINTEISTÖ)
Uusi selostusesimerkki toimitilakiinteistön yleiskaapelointijärjestelmästä.
HUOM: Esimerkki julkaistaan ainoastaan kortiston sähköisessä versiossa.

ST 681.13. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN. T130, YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT (ASUINKIINTEISTÖ)
Uusi selostusesimerkki asuinkiinteistön yleiskaapelointijärjestelmästä.
HUOM: Esimerkki julkaistaan ainoastaan kortiston sähköisessä versiossa.

ST 610.10.01. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN. T140, PUHELINJÄRJESTELMÄ
Uusi selostusesimerkki puhelinjärjestelmästä.
HUOM: Esimerkki julkaistaan ainoastaan kortiston sähköisessä versiossa.

ST 610.12.01. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN. T150, OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ
Uusi selostusesimerkki ovipuhelinjärjestelmästä.

ST 669.12. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN. T160, LÄHIVERKKOJÄRJESTELMÄ
Uusi selostusesimerkki lähiverkkojärjestelmästä.

ST 715.30. TAAJUUSMUUTTAJAKÄYTÖT RAKENNUSAUTOMAATIOSSA. ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO
Päivitetyssä ohjekortissa annetaan ohjeita mm. siitä, kuinka voimakkaana häiriölähteenä tunnetun taajuusmuuttajan häiriöiden leviäminen on estettävissä asennuksen
keinoin.

ST-OHJEISTO 3. TIEDONSIIRTOKAAPELIEN VALINTA
Valintaohjeisto on päivitetty vastaamaan voimassa olevia standardeja ja määräyksiä.


Annamme mielellämme lisätietoja ja otamme vastaan palautetta. Lisätietoja voit kysellä ja palautetta antaa sähköpostilla, pentti.harkonen@sahkoinfo.fi .


Hyvää talven jatkoa ja joulun odotusta.


Sähköinfo Oy