15.5.2007 Päivitys/Tele- ja turvakansio

ST 603.16 ”Tasoluokitusohjeen soveltaminen, tietoturvallisuus”. Tämä sekä muut tietoturvallisuuden tasoluokitusta käsittelevät ST-kortit, 603.17 ja 603.18 on päivitetty vastaamaan Valtiovarainministeriön tietoturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) tietoturvaohjeita ja -määräyksiä. VAHTI-ohjeistus kattaa kaikki tietoturvallisuuden osa-alueet.


ST 603.17 ”Tietoturvallisuuden tasoluokitusohje, liike- ja toimistokiinteistöt”. Kortti on päivitetty vastaamaan Valtiovarainministeriön tietoturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) tietoturvaohjeita ja -määräyksiä. VAHTI-ohjeistus kattaa kaikki tietoturvallisuuden osa-alueet.


ST 603.18 ”Tietoturvallisuuden tasoluokitusohje, asuinkiinteistöt”. Kortti on päivitetty vastaamaan Valtiovarainministeriön tietoturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) tietoturvaohjeita ja -määräyksiä. VAHTI- ohjeistus kattaa kaikki tietoturvallisuuden osa-alueet.


ST 621.03 ”Pientalon antennijärjestelmän suunnittelu ja toteutus”. Korttiin on päivityksen yhteydessä lisätty digi-TV:hen siirtymisen aiheuttamia ajankohtais-asioita, kuten maanpäällisen digi-tv-verkon täytelähettimistä johtuvat antennien suuntaus-asiat, dvb-h-häiriöihin varautuminen ym.


ST 621.55 ”TV-ohjelmakanavat ja näkyvyysalueet”. Korttiin on päivityksen yhteydessä lisätty digi-TV:hen siirtymisen aiheuttamia ajankohtais-asioita kuten täytelähettimistä johtuvat muutokset.


ST 663.40 ”Kameravalvontajärjestelmien tarkastuspöytäkirja”. Kameravalvontajärjestelmien tarkastuspöytäkirja on laadittu aiemmin käytössä olleen turvajärjestelmien tarkastuspöytäkirjan pohjalta. Päivityksen yhteydessä pöytäkirjasta on tehty järjestelmäkohtainen ja sen sisältöä on ajanmukaistettu sekä laajennettu. Lisäksi kortin julkaisuasua on pyritty muuttamaan entistä enemmän toteutusprosessin eri vaiheita palvelevaksi, kuvaavaksi ja ohjaavaksi. 

ST 663.41 ”Kulunvalvontajärjestelmien tarkastuspöytäkirja”. Kulunvalvontajärjestelmien tarkastuspöytäkirja on laadittu aiemmin käytössä olleen turvajärjestelmien tarkastuspöytäkirjan pohjalta. Päivityksen yhteydessä pöytäkirjasta on tehty järjestelmäkohtainen ja sen sisältöä on ajanmukaistettu ja laajennettu. Lisäksi kortin julkaisuasua on pyritty muuttamaan entistä enemmän toteutusprosessin eri vaiheita palvelevaksi, kuvaavaksi ja ohjaavaksi. 

ST 663.42 ”Rikosilmoitinjärjestelmien tarkastuspöytäkirja”. Rikosilmoitinjärjestelmien tarkastuspöytäkirja on laadittu aiemmin käytössä olleen turvajärjestelmien tarkastuspöytäkirjan pohjalta. Päivityksen yhteydessä pöytäkirjasta on tehty järjestelmäkohtainen ja sen sisältöä on ajanmukaistettu sekä laajennettu. Lisäksi kortin julkaisuasua on pyritty muuttamaan entistä enemmän toteutusprosessin eri vaiheita palvelevaksi, kuvaavaksi ja ohjaavaksi.