20.5.2011 Uusia ja päivitettyjä ST-kortteja

Täydennysjakelu 2/2011

Vuoden toinen täydennysjakelu on valmistunut. Jakelu sisältää 15 uutta ja 3 päivitettyä ST-korttia sekä yhden päivitetyn ST-ohjeiston.

Vuoden 2011 seuraavat täydennysjakelut toimitetaan syys- ja marraskuussa.

Päivityksissä ja uudistuksissa painotetaan mm. S2010-nimikkeistön huomioonottamista julkaisuissa ja nimikkeistöön pohjautuvien uudistettujen sähköselostusohjeiden ja -esimerkkien perusaineiston julkaisemista. Lisäksi tullaan julkaisemaan kaapeleiden ja johtojärjestelmien paloturvallisuutta sekä optisia liityntäverkkoja käsittelevää aineistoa.ST 43.19.01. REPARATIONSKONTRAKT SAMT GRANSKNINGS- OCH MÄTPROTOKOLL FÖR REPARERAD APPARATUR
Lomakkeen ST 43.19, Sopimus sähkölaitteen korjaustyöstä sekä korjatun laitteen tarkastus- ja mittauspöytäkirja, ruotsinkielinen versio.

ST 51.02. EMC-NÄKÖKOHDAT SÄHKÖ- JA TELESUUNNITTELUSSA JA
-ASENNUKSISSA

Lyhyt ja ytimekäs kortti EMC-asioiden huomioonottamisesta.

ST 51.21.07. SUURJÄNNITELAITTEISTON KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS-PÖYTÄKIRJA
Standardiviittausten ym. suhteen päivitetty käyttöönottotarkastuspöytäkirjamalli.

ST 70.31.02. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN.
S21, SÄHKÖENERGIAN TUOTANTO JA LIITTÄMINEN

Uusi selostusesimerkki sähköenergian tuotannosta ja liittämisestä.

ST 70.31.04. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN.
S23, LAITTEIDEN JA LAITTEISTOJEN SÄHKÖISTYS

Uusi selostusesimerkki laitteiden ja laitteistojen sähköistyksestä.

ST 70.31.05. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN.
S24, SÄHKÖLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT

Uusi selostusesimerkki sähköliitäntäjärjestelmistä.

ST 98.51. PUHELINSISÄJOHTOVERKOT. KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO
Kortti on päivitetty vastaamaan ajankohdan määräyksiä, standardeja ym.

ST 667.10. SÄHKÖINEN OVIVARUSTELU
Kortti on päivitetty vastaamaan ajankohdan määräyksiä, standardeja ym.

ST 673.51.01. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN.
T410, AJANNÄYTTÖJÄRJESTELMÄ

Uusi selostusesimerkki ajannäyttöjärjestelmistä.

ST 673.51.04. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN.
T440, SÄÄTILANNÄYTTÖJÄRJESTELMÄ

Uusi selostusesimerkki säätilannäyttöjärjestelmistä.

ST 673.51.05. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN.
T450, AJANOTTO- JA TULOSPALVELUJÄRJESTELMÄ

Uusi selostusesimerkki ajanotto- ja tulospalvelujärjestelmistä.

ST 711.12. AUTOMAATIO- JA MITTAUSJÄRJESTELMIEN YLEISET TOIMITUSOHJEET JA -VAATIMUKSET
Uuteen ohjekorttiin on koottu S2010-nimikkeistön mukaisten automaatio- ja mittausjärjestelmien yleisiä toimitusohjeita ja -vaatimuksia. Ohje on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä sähköselostuksen kanssa selostuksen viitemateriaalina.

ST 711.21. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN.
T830, KÄYTTÖVEDEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ

Uusi selostusesimerkki käyttöveden mittausjärjestelmistä.

ST 711.22. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN.
T840, SÄHKÖENERGIAN MITTAUSJÄRJESTELMÄ

Uusi selostusesimerkki sähköenergian mittausjärjestelmistä.

ST 711.23. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN.
T850, LÄMMÖN MITTAUSJÄRJESTELMÄ

Uusi selostusesimerkki lämmön mittausjärjestelmistä.

ST 715.11. TAAJUUSMUUTTAJIEN YLEISET TOIMITUSOHJEET JA
-VAATIMUKSET

Uuteen ohjekorttiin on koottu taajuusmuuttajiin liittyviä yleisiä toimitusohjeita ja -vaatimuksia. Ohje on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä sähköselostuksen kanssa selostuksen viitemateriaalina.

ST-OHJEISTO 6. SÄHKÖLAITEKORJAAJAN OPAS
Päivitetty sähkölaitekorjaajan perusteos.