15.5.2007 Päivitys/rakennusautomaatiokansio

ST 710.10 ”Rakennusautomaatiojärjestelmän hyödyntäminen”. Korttiin on päivityksen yhteydessä muun muassa lisätty keinoja, kuinka rakennus-automaatiojärjestelmää hyödynnetään entistä paremmin kiinteistön energia- ja kulutusseurannassa ja kuinka sen toimintavarmuutta ja luotettavuutta parannetaan säännöllisesti suoritettavilla huolto- ja tarkastustoimenpiteillä.

ST 721.01 ”Talotekniikan tietojärjestelmien käyttöliittymät”. Korttiin on päivityksen yhteydessä lisätty hyvän käyttöliittymän esitystapoja värien käyttöön liittyviä näkökohtia ja yhtenäistäviä ohjeita tietoturvaan liittyviä asioita hälytysten esittämiseen, raportointiin ja siirtoon liittyviä asioita eri järjestelmien esittämiseen liittyviä asioita.