11.8.2011 Internet– ajan sähköselostusesimerkit Severistä

Sähkötieto ry on julkaissut sähköselostusesimerkkejä jo 35 vuoden ajan. Uudet, huomattavasti aiempaa kattavammat sähköselostusesimerkit ovat valmistuneet rakennuttajien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden käytettäväksi. Internet-ajan sähköselostus yhtenäistää asiakirjakäytäntöjä, tuo resurssi- ja kustannussäästöjä sekä ohjaa voimassa olevien säädösten, standardien, ohjeiden ja ehtojen mukaisiin toteutustapoihin ja käytäntöihin.

Yhtenäinen, YSE:n periaatteita noudattavan selostusrakenteen käyttö on omiaan helpottamaan koko toimitusketjun arkea. Esimerkkien käytön helpottamiseksi järjestelmäkohtaiset tekstit löytyvät PDF-kortin liitteeltä sähköisesti hyödynnettävässä RTF –muodossa. Nyt käyttöön otetut sähköiset linkit ovat myös omiaan helpottamaan ja nopeuttamaan viiteaineiston hyödyntämistä.

Kokonaisuudessaan selostusesimerkit sisältyvät ST-kortiston verkkoversioon sekä Super-lisenssiin. TT-lisenssin haltija saa käyttöönsä esimerkkien tele-, turva- ja automaatiojärjestelmien selostusosuudet.


10.08.2011
Pentti Härkönen