23.11.2011 Uusia ja päivitettyjä ST-kortteja

Talven tulo tuntuu olevan tänä vuonna hieman myöhässä, mutta vuoden viimeinen ST- täydennysjakelu tulee ajallaan. Tämänkertainen jakelu sisältää uuden ST-ohjeiston sekä yhden uuden ja 10 päivitettyä ST-korttia. 
 
Täydennysjakelujen yhteydessä on tänä vuonna toimitettu asiakkaille yhteensä, yksi  päivitetty ja kaksi uutta ST-ohjeistoa sekä 58 uutta ja 18 päivitettyä ST-korttia.
 
ST-aineiston uudistuksissa ja päivityksissä on pääpaino kohdistunut mm. sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien uudistetun selostusaineiston sekä siihen liittyvän viiteaineiston julkaisemiseen. Lisäksi mm. EMC-asiat, johtojärjestelmien palonkestävyys ja optiset liityntäverkot ovat olleet hyvin merkittävässä roolissa kuluvan vuoden aikana.
 
Vuoden 2012 täydennysjakelut toimitetaan helmi-, touko-, syys- ja marraskuussa. Päivitysten ja uudistusten pääpaino tulee olemaan mm. kulutusmittauksiin ja KNX- toteutuksiin liittyvän aineiston julkaiseminen. Lisäksi tullaan julkaisemaan aineistoa mm. savunhallintajärjestelmään ja dokumentointiin sekä energiatehokkuuteen ja SFS 6000 uudistuksiin liittyen.
 
 
Uudessa ohjekortissa esitetään käytännön suunnitteluohjeita ja toteutustapoja, joiden avulla voidaan täyttää rakennusmääräyskokoelmassa E1 sekä pienjännitesähköasennuksia koskevassa SFS 6000 -standardisarjassa vaaditut, palonkestäville johtojärjestelmille sekä turvajärjestelmille asetetut toimintakyky- ja suojausvaatimukset. Kortissa ohjeistetaan, kuinka palonkestävä johtojärjestelmä
toteutetaan, jos sellainen laite- ja järjestelmäkohtaisissa säädöksissä ja ohjeissa toteutettavaksi vaaditaan.
 
Ohjekortti on päivitetty DVB-T2- tekniikan osalta.
 
Ohjekortti on päivitetty DVB-T2- tekniikan osalta.
 
Ohjekortti on päivitetty DVB-T2- tekniikan osalta.
 
Ohjekortti on päivitetty DVB-T2- tekniikan osalta.
 
Tarkastuspöytäkirja on päivitetty DVB-T2- tekniikan osalta.
 
Suunnitteluohjeeseen on tehty lukuisia pieniä tarkennuksia ja lisäyksiä.
 
Ohjeeseen on tehty lukuisia pieniä tarkennuksia ja lisäyksiä.
 
Toteutuspöytäkirjaan on tehty lukuisia pieniä tarkennuksia ja lisäyksiä.
 
Asennustodistukseen on tehty lukuisia pieniä tarkennuksia ja lisäyksiä.
 
Tänä päivänä optisin kaapelein rakennetaan liityntäverkkoja, joiden kuitu- ja kaapelimäärät ovat huomattavasti runkoverkkoja suurempia. Myös liitosrajapintoja, jatkoksia ja haaroituksia tarvitaan entistä enemmän. Verkon suunnittelussa, sovellusriippumattomuuden lisäksi on huomioitava verkon ylläpito- ja laajennusmahdollisuudet sekä kustannusten kurissa pitäminen. Verkon rakentajat puolestaan joutuvat miettimään oikeita kaapelirakenteita, haarajatkoksien soveltuvuutta tietyissä tilanteissa, kaivutekniikoita, lupa-asioita ym. jne. 
Tässä julkaisussa on ensisijaisesti huomioitu optisenliityntä verkon suunnittelu-, asennus- ja ylläpitonäkökulmat. Lähtökohtana oli kirjoittaa käytännönläheinen ohjejulkaisu, jossa asiat on esitetty mahdollisimman havainnollisesti runsaasti kuvia ja kuvasarjoja hyödyntäen.