8.6.2007 Päivitys/ST -ohjeisto

ST –ohjeisto 12 ”Käytönjohtajan tarkastuslistaa"  päivitetty.   Lomakkeet liitetiedostoina.