30.1.2012 Uusia ja päivitettyjä ST-kortteja

Kuluvan vuoden ensimmäinen täydennysjakelu on valmistunut. Jakelu sisältää 2 uutta ja 11 päivitettyä ST-korttia sekä yhden päivitetyn ST-käsikirjan. 

Vuoden 2012 täydennysjakelut toimitetaan helmi-, touko-, syys- ja marraskuussa. Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta kuluvana vuonna. Toimintasuunnitelma on luettavissa osoitteessa http://www.sahkotieto.fi/index.php?k=16002.


13.05. SÄHKÖTAPATURMIEN ENSIAPU
Kortti päivitetty SPR:n muuttuneiden ensiapuohjeiden mukaan.

13.58. CAD-PIIRUSTUSTASOJEN NIMEÄMINEN S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAISESTI
Uudessa ohjekortissa esitetään piirustustasojen S2010-nimikkeistöön perustuva nimeämistapa.

21.33. EC-MOOTTORIT TALOTEKNISISSÄ JÄRJESTELMISSÄ
Uudessa kortissa kerrotaan EC-moottoreista, joiden avulla on mahdollista parantaa mm. muuttuvailmamääräisten ilmastointijärjestelmien energiatehokkuutta.

51.23. MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSEN SUORITTAMINEN
Päivitetty ohjekortti määräaikaistarkastuksen suorittamisesta.

51.23.01. MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Päivitetty pöytäkirjamalli määräaikaistarkastuksen dokumentointiin.

51.23.02. TARKASTUSSELOSTE SÄHKÖLAITTEISTON MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSESTA
Päivitetty lomakemalli määräaikaistarkastuksen tulosten raportointiin.

53.30. SÄHKÖENERGIAMITTAUKSEN TOTEUTUS UUDISKOHTEISSA JA UUSISSA, ENINTÄÄN 3 × 63 A MITTAUSKESKUKSISSA
Korttiin on päivityksen yhteydessä lisätty mm. esimerkit etäluettavan kulutusmittarin liittämisestä nykyiseen keskukseen.

70.12. S2010-NIMIKKEISTÖ. SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT, TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT
Korttiin on päivityksen yhteydessä lisätty suppean nimikkeistön englanninkielinen käännös.

98.54.1. PALOILMOITTIMEN KUNNOSSAPITO-OHJELMA. YLEISOHJE
Kortti on päivitetty vastaamaan ajankohdan säädöksiä.

98.54.2. PALOILMOITTIMEN KUNNOSSAPITO-OHJELMA. PERUSTIEDOT
Kortti on päivitetty vastaamaan ajankohdan säädöksiä.

98.54.3. PALOILMOITTIMEN KUNNOSSAPITO-OHJELMA. TYÖVAIHEET
Kortti on päivitetty vastaamaan ajankohdan säädöksiä.

662.43. PALOILMOITTIMEN TOTEUTUKSEN OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT
Kortti on päivitetty vastaamaan ajankohdan säädöksiä.

711.20. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN.
T810, RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT
Kortin sisältö on päivitetty vastaamaan uudistunutta viiteaineistoa. 

ST-KÄSIKIRJA 17. RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT
Rakennusautomaatiojärjestelmää käsittelevän ST-käsikirjan kolmas, uusittu painos.