29.2.2012 Argumentteja uuden sähköselostuksen käyttöönotolle

ST –kortiston uudet Internetajan sähköselostusesimerkit ovat valmistuneet. Uusien esimerkkien hyödyntäminen helpottaa koko toimitusketjun arkea.

 

Rakennuttaja
Kustannussäästöt; rakennuttajat välttyvät organisaatiokohtaisten selostusten kehitys- ja ylläpitotyöltä. Jättää suunnittelijoille aikaa siihen tärkeimpään eli kohdekohtaiseen suunnitteluun. 
Vakiointi tehostaa hankintaprosessia; kaikille osapuolille on selkeää kun rakennushankkeessa käytetään alan vakiomuotoista Internet –ajan sähköselostusta, joka tukee sähköistä tiedon- ja laadunhallintaa. 
S 2010 mukainen; uuden sähkönimikkeistön mukainen dokumentointitapa tukee kiinteistön ylläpitovaiheen dokumentointi- ja huoltokirjakäytäntöjä.

Suunnittelija
Resurssisäästö; ST-esimerkkien avulla suunnittelutoimisto voi ajanmukaistaa oman sähköselostusaineistonsa sisällön ja esitystavan voimassaolevan määräys- ja standardiperustan sekä alan hyvän käytännön mukaiseksi. Suunnittelutoimisto säästää kokeneimman suunnittelijakunnan resursseja! 
Kattavuus; sähköselostusesimerkit on julkaistu aiempaa kattavammin sähkö- ja tietoteknisistä järjestelmistä. Ne palvelevat suunnittelijoiden monipuolisia tarpeita. 
Aineisto on hyödynnettävissä sähköisesti; Severi -palvelusta voi poimia järjestelmäselostukset moduuleittain sähköselostuksen yleisosasta avaamalla ST 70.39 ja klikkaamalla ”klemmaria”. Sähköselostuskortit löytyvät myös kätevästi Severi –palvelun luokittelu-/aihehausta kohdasta ”Sähköselostusesimerkit”. Aineistossa on valmiit sähköiset linkit vakiintuneita käytäntöjä ja asennustapoja kuvaaviin ST-kortteihin sekä Hyvä asennustapa –kirjan lukuihin.

Urakoitsija
Osoittaa sähköselostuksen kehityssuunnan; urakoitsija näkee, mihin suuntaan sähköselostus uudistuu esitystavan, määräys-, standardi- ja korttiviittausten sekä teknisten ja kaupallisten asioiden jaottelun osalta, helpottaa varautumista muuttuviin tarjouskyselyihin. 
Tarjouspyyntöjen ja sopimusten yksiselitteisyys; uudet sähköselostusesimerkit ja niiden yhteydessä julkaistut urakkarajataulukot edistävät siirtymistä yksiselitteisiin, ajanmukaisiin ja YSE 1998 mukaisiin sopimusasiakirjoihin. Tämä helpottaa urakoitsijan arkea. 
Toteutuksen laadunhallinta; uusi sähköselostus viittaa alalla yleisesti hyväksyttyjen tarkastus- ja laadunvarmistusmenettelyjen mukaisiin lomakkeisiin, mikä edistää hyvää projektinhallintaa sekä urakoitsijan kannattavaa liiketoimintaa.