29.8.2012 Uusia ja päivitettyjä ST-kortteja

Kuluvan vuoden kolmas täydennysjakelu on valmistunut. Jakelu sisältää 3 uutta ja
12 päivitettyä ST-korttia.

Seuraava täydennysjakelu toimitetaan marraskuussa. Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta kuluvana vuonna. Toimintasuunnitelma on luettavissa osoitteessa www.sahkotieto.fi .


ST 11.56. SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA E1, RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2011
Kortti on päivitetty vastaamaan uudistunutta rakentamismääräyskokoelman ohjetta E1.

ST 13.50. SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN (S) SEKÄ TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN (T) CAD-PIIRROSMERKIT
Päivitetty kortti sisältää yleistietoa sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien piirrosmerkeistä sekä niiden käytöstä.

ST 13.51. RAKENNUSTEN SIJAINTI- JA ASENNUSPIIRUSTUKSISSA KÄYTETTÄVIÄ SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN (S) PIIRROSMERKKEJÄ
Päivitetyssä kortissa esitetään sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmien (S) sijainti- ja asennuspiirustuksissa käytettäviä piirrosmerkkejä.

ST 51.21.05. KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Pöytäkirjalomake on päivitetty vastaamaan uudistunutta standardisarjaa SFS 6000:2012.

ST 51.21.06. KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA RYHMÄJOHTOTASON SÄHKÖASENNUKSILLE
Pöytäkirjalomake on päivitetty vastaamaan uudistunutta standardisarjaa SFS 6000:2012.

ST 51.25. SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN LAITTEIDEN JA TILOJEN MERKITSEMINEN
Päivitetyssä ohjekortissa kuvataan, kuinka S2010-nimikkeistöön ja -standardeihin perustuvat tunnukset muodostetaan ja kuinka sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien komponentit, laitteet ja tilat on suositeltavaa merkitä.

ST 53.24. OHJEITA KIINTEISTÖJEN ENINTÄÄN 1000 V JOHTOJEN MITOITUKSESTA JA SUOJAUKSESTA
Kortti on päivitetty vastaamaan uudistunutta standardisarjaa SFS 6000:2012.

ST 53.25. OHJEITA VIKASUOJAUKSESTA ENINTÄÄN 1000 V
TN-JÄRJESTELMÄSSÄ

Kortti on päivitetty vastaamaan uudistunutta standardisarjaa SFS 6000:2012.

ST 96.31.01. SAVUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ. KÄYTTÖ JA KUNNOSSAPITO
Päivitetty ohjekortti savunhallintajärjestelmän käytöstä ja kunnossapidosta.

ST 96.31.30. SAVUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ. KUNNOSSAPITO-OHJELMA
Päivitetty lomake savunhallintajärjestelmän kunnossapito-ohjelman laatimista varten.

ST 96.31.40. SAVUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ. HUOLTOPÄIVÄKIRJA
Päivitetty lomake savunhallintajärjestelmän huoltotoimenpiteiden dokumentointiin tai kirjaamiseen.

ST 681.41. YLEISKAAPELOINNIN DOKUMENTOINTI
Yleiskaapelointijärjestelmän dokumentointiohje on päivitetty vastaamaan uudistuneita yleiskaapeloinnin standardeja.

ST 681.42. YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT. TESTAUSOHJE
Yleiskaapelointijärjestelmän testausohje on päivitetty vastaamaan uudistuneita yleiskaapeloinnin standardeja.

ST 701.31. SÄHKÖAUTOMAATIOTOTEUTUS KNX-JÄRJESTELMÄÄ KÄYTTÄEN
Uudessa ohjekortissa keskitytään KNX-järjestelmän toteutusprosessin eri vaiheissa luotavien dokumenttien sisällölliseen ohjeistukseen ottamatta kantaa järjestelmän teknisen toteutuksen yksityiskohtiin eikä myöskään siihen, kenen vastuulla eri dokumenttien laadinta on.