24.9.2012: Sähköpätevyyden ylläpitokansio

Vuoden 2. päivitys löytyy nyt kansiosta

Päivitettynä ovat seuraavat osiot

1 Kauppa ja teollisuusministeriö
-Sähköturvallisuus

2 Turvatekniikan keskus
- Kemikaali – ja Turvallisuusvirasto – TUKES

-TUKES sähköturvallisuusohjeet  

- TUKES sähköturvallisuustiedotteet 

- TUKES foorumit

5 Pätevyystodistukset ja niihin rinnastettavat valtuutukset

- Tele- ja antenniurakointioikeudet

- Vapaaehtoinen sähkösuunnittelijapätevyys

7 ST-kortisto

-Luettelo ST-korteista

11 Valtuutetut tarkastuslaitokset ja tarkastajat

-Luettelo laitoksista ja tarkastajista