12.6.2007 Päivitys / Työsuhdekansio

 

Sähköalan työsuhdekansion päivitys kesäkuu 2007

Kansioon jaksoon 2 on kohtaan 2.2.1 lisätty uuden yhteistoimintalain työvoiman vähentämistä koskevat säännökset. Yhteistoimintalain kokonaisuudistus tulee voimaan 1.7.2007. Laki tulee kuitenkin voimaan 20-29 henkeä työllistävissä yrityksissä siirtymäajan jälkeen 1.1.2008.

Jaksoon 5 on lisätty uusi luku työpalkkojen sijasta maksettavan korvauksen suuruudesta.

Jakson 11 lainsäädäntö on päivitetty ajan tasalle.  Olennaisia muutoksia on uusi yhteistoimintalaki. Lainsäädäntöjaksoon on lisätty myös vuoden alussa voimaan tullut ns. tilaajavastuulaki. 

Kansion kehittämistä koskevan mahdollisen palautteenne pyydämme toimittamaan sähköpostin välityksellä osoitteeseen: inka-liisa.ahokas@stul.fi.