13.11.2012 Uusia ja päivitettyjä ST-kortteja

Jakelu sisältää kuusi uutta ja kuusi päivitettyä ST-korttia sekä yhden ST-käsikirjan ja yhden ST-esimerkit-julkaisun.

00.05. ST-KORTISTON TIETORYHMITYS
Kortiston laajuutta, rakennetta ja tietoryhmitystä kuvaava kortti on päivitetty vastaamaan nykyistä tilannetta.

21.33. EC- JA PM-MOOTTORIT TALOTEKNISISSÄ JÄRJESTELMISSÄ
Korttiin on lisätty päivityksen yhteydessä mm. PM- moottoreita esittelevä osuus.

51.21.08. KONTROLLPROTOKOLL. IBRUKTAGNING AV ELINSTALLATION
Pöytäkirjalomake on päivitetty vastaamaan uudistunutta standardisarjaa SFS 6000:2012.

52.40. SIIRRETTÄVÄN, PIENJÄNNITTEISEN MOOTTORIGENERAATTORIN LIITTÄMINEN SÄHKÖLAITTEISTOON
Korttiin on lisätty mm. esimerkki kiinteän asennuksen rajattua osaa syöttävästä moottorigeneraattorista. Lisäksi kortti on päivitetty vastaamaan uudistunutta standardisarjaa SFS 6000:2012.

53.21. RAKENNUSTEN SÄHKÖASENNUSTEN MAADOITUKSET JA POTENTIAALINTASAUKSET
Korttiin on lisätty asiakaspalautteen mukaiset esimerkit IT- ja TT- järjestelmien maadoituksista ja se on päivitetty vastaamaan uudistunutta standardisarjaa SFS 6000:2012.

95.60.01. SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN SEKÄ TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSOPIMUS
Sopimuslomakkeesta on päivityksen yhteydessä poistettu sähkölaitteiston laajuuden rajaus.

653.11. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN.
T210, AV-JÄRJESTELMÄ
Uusi selostusesimerkki AV- järjestelmistä.

654.11. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN.
T220, KUVANESITYSJÄRJESTELMÄ

Uusi selostusesimerkki kuvanesitysjärjestelmästä.

655.11. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN.
T230, ESITYSÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ

Uusi selostusesimerkki esitysäänentoistojärjestelmästä.

656.11. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN.
T240, KUULOLAITEJÄRJESTELMÄ

Uusi selostusesimerkki kuulolaitejärjestelmästä.

657.11. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN.
T250, KONFERENSSIJÄRJESTELMÄ

Uusi selostusesimerkki konferenssijärjestelmästä.

658.11. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN.
T260, VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄ

Uusi selostusesimerkki videoneuvottelujärjestelmästä.

ST-ESIMERKIT 7. SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI
Kuntotutkimusraportin esimerkki on päivitetty ajankohdan teknisiä vaatimuksia ja S2010- nimikkeistöä.

ST-KÄSIKIRJA 33. RAKENNUSTEN SÄHKÖASENNUSTEN TARKASTUKSET
Käsikirja on päivitetty vastaamaan uudistunutta standardisarjaa SFS 6000:2012.