19.6.2007 Päivitys verkostourakoitsijakansio

Arvoisa Verkostokansion tilaaja

 Kevät ja kesä ovat edenneet siihen vaiheeseen, että on aika päivittää Verkostourakoitsijakansiota ja sen nettiversiota. Kansiota on edelleen kehitetty paremmaksi apuvälineeksi verkostourakoinnin parissa työskenteleville.
 Olemme päivittäneet kansiota tiedoilla uuden julkisia hankintoja koskevan lain vaikutuksesta verkostourakoinnin tarjouslaskenta- ja urakkasopimusvaiheisiin. Päivitykseen sisältyy myös esimerkkejä vastuukysymyksistä, joiden perusteella urakoitsija voi tarkentaa omaa toimintaansa. Lisäksi päivitys sisältää Lappeenrannan teknillisen yliopiston artikkelit ”Sähkönjakeluverkkojen strateginen kehittäminen” ja ”Tulevaisuuden visio: Tehoelektroniikkaa sähkönjakelussa”.

Jotta voimme yhdessä kehittää verkostourakoitsijoiden tärkeää tiedonhallinnan välinettä entistä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi, toivomme, että annatte palautetta kansion sisällöstä ja vinkkejä aiheista, joita toivotte kansiossa käsiteltävän. Palautetta voitte toimittaa Arto Karille.