20.12.2012 Sähköpätevyyden ylläpitokansio laajenee

Sähköpätevyyden ylläpidossa verkkotuote on laajin ja kattavin tuote, paperituotteena vastaavan sisältöinen tuote on nimeltään Sähköalan tietokansio.

Sähköpätevyyden ylläpitokansio paperiversiona on näitä kahta tuotetta suppeampi luettelomainen tuote.