8.2.2013 Uusia ja päivitettyjä ST-kortteja

Kuluvan vuoden ensimmäinen täydennysjakelu on valmistunut. Jakelu sisältää
5 uutta ja 11 uudistettua ST-korttia sekä yhden päivitetyn ST-käsikirjan.

Seuraava täydennysjakelu toimitetaan kuluvan vuoden toukokuussa. Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta ja se on luettavissa osoitteessa http://www.sähkötieto.fi .


11.24. ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010
Energiateollisuus ry:n suosittelemat verkkopalveluehdot, joita sovelletaan jakeluverkkoon liitetylle sähkönkäyttäjälle tapahtuvassa sähköverkkopalvelussa ja jotka ovat osa tätä palvelua koskevaa, jakeluverkon haltijan ja sähkönkäyttäjän välistä sähköverkkosopimusta.

51.08. OHJEITA ENINTÄÄN 1000 V KAAPELIEN JA JOHTIMIEN VALINTAAN
Kortissa annetaan yleisiä kaapelien valintaan liittyviä ohjeita, joilla täydennetään lähinnä julkaisua SFS 6000 sekä annetaan lyhyt katsaus kaapelien testaus- ja rakennestandardeihin. Kortti on päivitetty vastaamaan SFS 6000:2012- standardisarjaa.

51.21.08. KONTROLLPROTOKOLL ÖVER IBRUKTAGNING AV ELINSTALLATION (51.21.05:n ruotsinnos)
Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan ulkoasu on uudistettu kortin ST 51.21.05 mukaiseksi ja sisältö on päivitetty vastaamaan SFS 6000:2012 -standardisarjaa.

51.23.01. MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Päivityksen yhteydessä pöytäkirjan kenttiä on uudistettu.

51.23.02. TARKASTUSSELOSTE SÄHKÖLAITTEISTON MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSESTA
Sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksen tarkastusselosteen laadintaan tarkoitetun lomakkeen kenttiä on uudistettu.

51.24.01. TODISTUS SÄHKÖLAITTEISTON VARMENNUSTARKASTUKSESTA
Päivityksen yhteydessä sähkölaitteiston varmennustarkastustodistuksen laadintaan tarkoitetun lomakkeen kenttiä on uudistettu.

51.40. ASUNTOJEN SÄHKÖASENNUSTEN TYYPILLISIMMÄT KORJAUS-, MUUTOS- JA LAAJENNUSTYÖT
Asuntojen tyypillisimpiä korjaus-, muutos- ja laajennustöitä esittelevä kortti on päivitetty vastaamaan SFS 6000:2012 -standardisarjaa.

51.90. SÄHKÖAUTOJEN LATAUSPISTEET JA LATAUSPISTEIDEN TOTEUTUS.
Keskeisimpiä sähköauton lataamiseen liittyvät määritelmiä, standardeja, sähköautojen tärkeimpiä ominaisuuksia, akkujen lataustapoja sekä latauspisteiden toteutusperiaatteita ja -esimerkkejä esittelevä kortti on päivitetty vastaamaan SFS 6000:2012 -standardisarjaa sekä muita aiheeseen liittyviä, uudistuneita standardeja.

52.16.01. KOMPENSOINTILAITTEEN  KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Uusi kompensointilaitteen käyttöönottotarkastusten dokumentointiin tarkoitettu pöytäkirjalomake.

58.02. VALAISTUKSEN TOTEUTUS STANDARDIN SFS-EN 12464-1 MUKAISESTI
Kortti on tarkoitettu apuvälineeksi toteutettaessa valaistus standardin SFS-EN
12464-1:2011 mukaisesti.

58.03. VALAISTUSLASKENNAN LÄHTÖTIEDOT JA LASKENNAN TULOSTEN ARVIOINTI
Kortissa esitellään yleisellä tasolla valaistuslaskentaohjelman käyttöön liittyviä asioita.

96.33. KOMPENSOINTILAITTEEN HUOLTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Uusi kompensointilaitteen huoltotarkastusten dokumentointiin tarkoitettu pöytäkirjalomake.

98.30. ANTENNIJÄRJESTELMÄN TALOVERKON KUNNOSTUS
Kortin tarkoituksena on antaa yleiset perustiedot ja ohjeet taloverkon kunnostuksesta. Korttiin on päivityksen yhteydessä lisätty mm. ohjeistus siitä, kuinka on mahdollista lisätä antennirasioita ketjuverkkoon.

610.12.01. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN. T150, OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ
Päivityksen yhteydessä ovipuhelinjärjestelmän selostusesimerkistä on korjattu kortiston käyttäjän havaitsemat painovirheet.

681.40.01. GRANSKNINGSPROTOKOLL. GENERELLT KABLAGE I KONTORSLOKALER (ST 681.40:n ruotsinnos)
Uusi, ruotsinkielinen versio kortista ST 681.40, Tarkastuspöytäkirja, Toimitilojen  yleiskaapelointi.

681.43.01. KVALITETSPLAN. GENERELLA KABELNÄT (ST 681.43:n ruotsinnos)
Uusi, ruotsinkielinen versio kortista ST 681.43, Laatusuunnitelma, Yleiskaapelointi.

ST- KÄSIKIRJA 14. PUHELINJÄRJESTELMÄT
Täysin uudistetussa käsikirjassa esitellään puhelinjärjestelmätekniikkaa ja mobiilipalveluita sekä IP-verkkoja ja erilaisia IT-verkkopalveluita, jotka ovat kehittyneet ja lisääntyneet nopeasti. Kiinteistön laadukas yleiskaapelointijärjestelmä sekä lähiverkko ovat nousseet tärkeään asemaan toteutettaessa organisaatioiden IP-puhelinjärjestelmiä. Puheensiirto IP-verkossa (VoIP) asettaa lähi- ja alueverkkojen suunnittelijoille, rakentajille sekä ylläpitäjille uusia haasteita, jotta yrityksen verkkojen toimivuus, ylläpidettävyys ja tietoturva saataisiin hoidettua hallitusti.