2.4.2013 Talotekniikan tehtäväluetteloiden TATE12 ensimmäiset kolme osaa on julkaistu ST-kortistossa

Talotekniikan tehtäväluetteloiden kolme ensimmäistä osaa, käyttöohje (ST 41.00), hanketietokortti (ST 41.01) ja hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo (ST 41.02) on julkaistu ST-kortistossa.