16.5.2013 Uusia ja uudistettuja ST-kortteja

Kuluvan vuoden toinen täydennysjakelu on valmistunut. Jakelu sisältää 6 uutta ja 7 uudistettua ST-korttia sekä yhden päivitetyn ST-käsikirjan.

Seuraava täydennysjakelu toimitetaan kuluvan vuoden syyskuussa. Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta ja se on luettavissa osoitteessa http://www.sähkötieto.fi .


11.23.01. ENERGIATEOLLISUUDEN SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUS-EHDOT STE 2010
Energiateollisuuden suosittelemat sähköntoimitusehdot, STE 10, joita sovelletaan jakeluverkkoon liitetylle sähkönkäyttäjälle tapahtuvassa sähköntoimituksessa.

11.23.02. ENERGIATEOLLISUUDEN SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010
Energiateollisuuden suosittelemat sähkönmyyntiehdot, SME 10, joita sovelletaan jakeluverkkoon liitetylle sähkönkäyttäjälle tapahtuvassa sähkön vähittäismyynnissä.

13.52. RAKENNUSTEN SIJAINTI- JA ASENNUSPIIRUSTUKSISSA KÄYTETTÄVIÄ TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN (T) PIIRROSMERKKEJÄ
Uudistettu kortti, jossa esitetään tyypillisimpiä tietoteknisten järjestelmien piirrosmerkkejä S2010-nimikkeistön mukaan jaoteltuina.

41.00. RAKENNUSHANKKEEN JOHTAMISEN JA SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELOT. OHJEITA TEHTÄVÄLUETTELOIDEN KÄYTTÖÖN JA ESIMERKKEJÄ SUUNNITELMAPAKETEISTA
TATE12- tehtäväluetteloiden ohjeessa kuvataan luetteloiden tarkoitusta ja annetaan ohjeita niiden käyttöön. Tehtäväluettelot on tarkoitettu talonrakennusta koskevien suunnittelutehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Luetteloilla ei määritellä suunnittelurajoja, vaan eri suunnittelutehtävien suorittajat ovat hankekohtaisesti valittavissa. Luettelot on tarkoitettu käytettäviksi kaikenlaisissa kohteissa erilaisten hankinta- ja palkkiomuotojen kanssa.

41.01. RAKENNUSHANKKEEN JOHTAMISEN JA SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELOT. HANKETIETOKORTTI
Hanketietokortissa esitetään tarvittavat rakennuskohteen lähtötiedot ja tilaajan edellyttämä laatutaso suunnittelun työmäärän arviointia varten. Ilman riittäviä ja yksiselitteisiä lähtötietoja ei ole mahdollista antaa/saada vertailukelpoisia tarjouksia. Tehtäväluettelot on tarkoitettu talonrakennusta koskevien suunnittelutehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Luetteloilla ei määritellä suunnittelurajoja, vaan eri suunnittelutehtävien suorittajat ovat hankekohtaisesti valittavissa. Luettelot on tarkoitettu käytettäviksi kaikenlaisissa kohteissa erilaisten hankinta- ja palkkiomuotojen kanssa.

41.02. RAKENNUSHANKKEEN JOHTAMISEN JA SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELOT. HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO
Tehtäväluettelo sisältää rakennushankkeen johtamis- ja rakennuttamistehtävät tarveselvityksestä takuuajan tehtäviin ja siinä on esitetty myös rakennushankkeeseen ryhtyvän oleellisimmat lainsäädännöstä johtuvat velvollisuudet. Tehtäväluettelot on tarkoitettu talonrakennusta koskevien suunnittelutehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Luetteloilla ei määritellä suunnittelurajoja, vaan eri suunnittelutehtävien suorittajat ovat hankekohtaisesti valittavissa. Luettelot on tarkoitettu käytettäviksi kaikenlaisissa kohteissa erilaisten hankinta- ja palkkiomuotojen kanssa.

51.24.02. TARKASTUSSELOSTE SÄHKÖLAITTEISTON VARMENNUS- TARKASTUKSESTA
Varmennustarkastuksen tarkastusselosteen laadintaan tarkoitettua lomaketta on tarkennettu mm. kohdemäärittelyiden sekä tarkastusmenetelmäsäädösten osalta.

51.41. ASUNTOJEN SÄHKÖASENNUSTEN TYYPILLISIMPIEN KORJAUS-, MUUTOS- JA LAAJENNUSTÖIDEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS JA DOKUMENTOINTI
Asuntojen tyypillisimpien korjaus-, muutos- ja laajennustöiden käyttöönottotarkastusta ja dokumentointia esittelevä kortti on päivitetty vastaamaan SFS 6000:2012  -standardisarjaa.

51.70. ASENNUS SUORAAN RAKENTEESEEN
Kortti on uudistettu vastaamaan SFS 6000:2012 -standardisarjaa.

53.12. VIKAVIRTASUOJAT
Kortti on uudistettu vastaamaan SFS 6000:2012 -standardisarjaa.

600.10. TELE-, TURVA- JA AUTOMAATIOALAN HENKILÖ- JA YRITYSPÄTEVYYDET SEKÄ SERTIFIOINNIT
Kortissa esitellään olemassa olevat tele-, turva- ja automaatioalan henkilö- ja yrityspätevyydet sekä sertifioinnit.

681.10. TOIMITILAKIINTEISTÖJEN YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT. SUUNNITTELUOHJE
Toimitilakiinteistöjen yleiskaapeloinnin suunnitteluohjekortin sisältöjaottelu on uudistettu ja suunnittelussa huomioonotettavat suorituskyky- ym. vaatimukset on tarkennettu vastaamaan tällä hetkellä voimassa olevia säädöksiä ja standardeja.

711.20. SELOSTUSESIMERKIT S2010-NIMIKKEISTÖN MUKAAN. T810, RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT
Selostusesimerkkiin on uudistuksen yhteydessä lisätty olemassa olevat automaatioalan henkilö- ja yrityspätevyydet sekä sertifioinnit.

ST-KÄSIKIRJA 31. VARAVOIMALAITOKSET
Kannesta kanteen uudistetussa käsikirjassa käsitellään tehoalueen 100–2000 kW varavoimalaitoksia, jotka ovat kiinteään jakeluverkkoon liitettäviä, pienjännitteisiä, kiinteitä tai siirrettäviä laitoksia (ei kuitenkaan aluksiin asennettavia) ja joiden voimanlähteenä on dieselmoottori. Kirjaa voi soveltaa myös muuta voimanlähdettä käyttäviin laitoksiin.