29.8.2013 Uusia ja uudistettuja ST-kortteja

Kuluvan vuoden kolmas täydennysjakelu on valmistunut. Jakelu sisältää 6 uutta
ja 12 uudistettua ST-korttia sekä yhden uuden ST-käsikirjan (vain verkkotuotteissa).

Seuraava täydennysjakelu toimitetaan kuluvan vuoden marraskuussa. Sähkötieto ry:n toimintasuunnitelma sisältää tietoa mm. ST-kortiston sisällön uudistamisesta ja se on luettavissa osoitteessa http://www.sähkötieto.fi
 

11.50. SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA D2, RAKENNUSTEN SISÄILMASTO JA ILMANVAIHTO, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2012
Kortissa esitetään ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta.

11.51. SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA D3, RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2012
Kortissa esitetään ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta.

11.52. SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA D5, RAKENNUKSEN ENERGIANKULUTUKSEN JA LÄMMITYSTEHONTARPEEN LASKENTA, OHJEET 2007
Kortissa esitetään ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskennasta.

41.03. RAKENNUSHANKKEEN JOHTAMISEN JA SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELOT. PÄÄSUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO
Tehtäväluettelo sisältää tavanomaisen talorakennushankkeen pääsuunnittelun tehtävät ja tulokset. Luetteloa voidaan käyttää pääsuunnittelutoimeksiannon sisällön ja laajuuden määrittelyyn suunnittelusopimuksessa, suunnittelukokonaisuuden hallintaan sekä suunnittelun laadunvarmistukseen.

41.04. RAKENNUSHANKKEEN JOHTAMISEN JA SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELOT. ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO
Tehtäväluettelo sisältää tavanomaisen talorakennushankkeen arkkitehtisuunnittelun tehtävät sekä niiden tulokset ja sitä voidaan käyttää suunnittelun sisällön ja laajuuden määrittelevänä suunnittelusopimuksen liitteenä. Tehtäväluettelo soveltuu myös suunnittelukokonaisuuden hallintaan ja osaksi suunnittelun laadunvarmistusta.

51.05. SÄHKÖASENNUSMÄÄRÄYKSET 1930-LUVULTA NYKYPÄIVÄÄN
Kortti on uudistettu vastaamaan myös uudistettua SFS 6000:2012 -standardisarjaa.

51.09. SÄHKÖTEKNISET LIITOKSET ALLE 1000 V  VAIHTOVIRTA-ASENNUKSISSA
Kortti on uudistettu vastaamaan SFS 6000:2012 -standardisarjaa sekä tämän päivän liitos- ja liitintekniikoita.

51.17. SÄHKÖKAAPELIT JA PALOTURVALLISUUS
Uudistetussa kortissa annetaan ohjeita kaapeleiden valintaan ja asennukseen riittävän paloturvallisuuden saavuttamiseksi.

51.21.05. KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Pöytäkirjalomakkeeseen on tehty käännöstyön yhteydessä havaittuja tarkennuksia.

51.21.07. SUURJÄNNITELAITTEISTON KÄYTTÖÖNOTTO-TARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Kortti on uudistettu vastaamaan SFS 6000:2012 -standardisarjaa ja sen tarkastuskohtia on tarkennettu mm. maakaapelien vaipan tarkastuksen ja aistinvaraisten tarkastusten osalta.

51.21.09. REPORT OF INITIAL INSPECTION (KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS-
 PÖYTÄKIRJAN ST 51.21.05 ENGLANNINKIELINEN VERSIO)

Uusi pöytäkirjalomake on käyttöönottotarkastuspöytäkirjan ST 51.21.05 englanninkielinen versio.

51.22. KYTKIMIEN, PISTORASIOIDEN YM. SIJOITUS
Korttia on tarkennettu mm. keittiökojeiden liitäntäpisteiden sijoittelun osalta.

51.73. SÄHKÖTEKNISET ASENNUSRATKAISUT JA YKSITYISKOHDAT HIRSIRAKENNUKSISSA
Kortti on uudistettu vastaamaan uudistuneita standardeja ja säädöksiä sekä uusia ja uudistuvia hirsirakenteita ja -ratkaisuja.

51.79. OHJE LÄÄKINTÄTILOJEN SÄHKÖASENNUKSIIN
Kortti on uudistettu vastaamaan SFS 6000:2012 -standardisarjaa.

58.04. OHJEITA VALAISTUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN
Uudistettu kortti sisältää perustietoa ja ohjeita valaistuksen määritelmistä, periaatteista, valaistusjärjestelmän tehtävistä, valoteknisistä laatutekijöistä, erityisvaatimuksista, visuaalisesta ympäristöstä ja arkkitehtuurista, valaisimista, lampuista sekä päivänvalon huomioonottamisesta.

58.10.01. TAAJAMATEIDEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN VALAISTUS
Uudistettu kortti on tiivistetty taajamateiden ja kevyenliikenteenväylien valaistuksen suunnitteluohje. Lisäksi kortissa on käsitelty lyhyesti myös valaistuksen rakentamista ja huoltoa.

681.30. YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄT. ASENNUSOHJE
Uudistetussa kortissa esitetään ohjeita standardisarjan EN 50173 mukaisen yleiskaapelointijärjestelmän, parikaapeloinnin ja optisen kaapeloinnin asennuksesta toimitila- ja asuinkiinteistöissä sekä muissa kiinteistöissä ja tiloissa.

711.16. RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN SIGNAALITUNNUSTEN MUODOSTAMINEN
Uudistetussa kortissa esitetään ohjeita ja suosituksia rakennusautomaatio-järjestelmien yhteydessä käytettävien signaalitunnusten muodostamisesta S2010-nimikkeistön mukaisesti.

ST-KÄSIKIRJA 38. VERKOSTOURAKAN SOPIMUSASIAT (vain verkkotuotteissa)
Uuden ST-käsikirjan painopisteenä on sopimusehtojen tarkastelu verkostourakoitsijan näkökulmasta ja olennaisin osa kirjaa on YSE-ehtojen ja verkostosuosituksien tarkastelu sopimuskohdittain esimerkkien valossa. Kirjan tärkeimpänä tavoitteena on antaa ohjeistus, jonka avulla voidaan välttää urakkasopimusriidat sopimusasiakirjat huolellisesti laatimalla ja YSE:n menettelytapoja työmaalla noudattaen. Korkeimman oikeuden vuonna 2008 antama ratkaisu lisä- ja muutostöistä tulee myös ottaa huomioon YSE-ehtoja sovellettaessa. Tämä ratkaisu on selostettu kirjan sitä koskevassa osiossa.

Paloilmoitinjärjestelmän suositusryhmä on aloittanut toimintansa. Suositusryhmä on julkaissut myös ensimmäisen suosituksensa. Se on verkkotuotteissa ST-ohjeiston 1 liitteenä, klemmarin takana. Ohjeistoon liitetään myös tulevat suositusryhmän suositukset, kunnes ohjeisto uudistetaan suosituksia vastaavaksi.