7.10.2013 Vuosilomalla sairastuneen 7 päivän karenssi poistuu

Vuosilomalain muutokset koskien sairauspäivien  seitsemän päivän karenssin poistumista ovat tulleet voimaan lokakuun alusta. Työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa tai sen osa siirretyksi jos sairastuu vuosilomansa aikana jo  ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien. Siirto edellyttää, että työntekijä pyytää ilman aiheetonta viivytystä eli heti kun se on mahdollista loman siirtoa sekä esittää luotettavan selvityksen kuten lääkärintodistuksen tai muun terveydenhuollon ammattilaisen antaman todistuksen työkyvyttömyydestään. 

Nämä muutokset ja vuosiloma-ajan laskentaa koskevat muutokset on päivitetty Sähköistysalan työsuhdekansioon.